“Tình hình tài chính của Pacific Airlines rất nghiêm trọng”

Lãnh đạo Vietnam Airlines cho biết đã chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp duy trì hoạt động trong thời gian tìm kiếm nhà đầu tư mới tham gia tái cơ cấu Pacific Airlines.

Thông tin tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vào sáng 28/6, ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines cho biết đến thời điểm hiện tại, tình hình tài chính của Pacific Airlines rất nghiêm trọng, dòng tiền thiếu hụt, nợ quá hạn lớn đe dọa mất khả năng thanh toán và phải chấm dứt hoạt động.

Thực hiện chủ trương đã được cơ quan Nhà nước phê duyệt, Hội đồng quản trị Vietnam Airlines đã chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp duy trì hoạt động trong thời gian tìm kiếm nhà đầu tư mới tham gia tái cơ cấu Pacific Airlines.

Lãnh đạo Vietnam Airlines cho biết đã chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp duy trì hoạt động trong thời gian tìm kiếm nhà đầu tư mới tham gia tái cơ cấu Pacific Airlines.
Lãnh đạo Vietnam Airlines cho biết đã chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp duy trì hoạt động trong thời gian tìm kiếm nhà đầu tư mới tham gia tái cơ cấu Pacific Airlines.

Trong giai đoạn này, Pacific Airlines tiếp tục tổ chức hoạt động khai thác tối thiểu, tinh giản bộ máy, tận dụng nguồn lực chung với Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) để tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực, khả năng phối hợp sản phẩm với Vietnam Airlines.

Ông Trần Thanh Hiền, Kế toán trưởng Vietnam Airlines, cho rằng Pacific Airlines vẫn đang thực hiện các giải pháp tài chính, xem xét giá trị Công ty nhưng hiện vướng mắc chuyển nhượng vốn với các doanh nghiệp cổ phần chi phối vốn Nhà nước.

Ông Hiền cũng thông tin thêm, Vietnam Airlines đã làm việc với các cơ quan liên quan và nhà đầu tư tiềm năng nhưng lựa chọn nhà đầu tư thế nào để có thể bán riêng lẻ hay đấu thầu công khai công bố rộng rãi ra công chúng. Khi đi vào cụ thể, từng văn bản quy phạm pháp luật đều vướng do Pacific Airlines lỗ lũy kế nên việc chuyển khoản lỗ này vướng các quy chế và quy trình thực hiện.

Còn theo Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà, khó khăn trong giai đoạn vừa qua đối với hàng không nói chung và Pacific Airlines nói riêng là không tránh khỏi. Vietnam Airlines đã triển khai các biện pháp hỗ trợ Pacific Airlines, Tập đoàn Qantas đã điều chỉnh mục tiêu kinh doanh, rút ra, không tham gia cổ đông Pacific Airlines nữa.

Pacific Airlines đã có đề án tái cơ cấu lại cổ đông, việc này là cần thiết để bảo đảm hoạt động của hãng. Tiến trình này còn vướng một số thủ tục liên quan các quy định pháp lý trong việc bán tài sản nhà nước. Đề án này đã được đưa vào đề án tái cơ cấu tổng thể Vietnam Airlines thông qua tại Đại hội đồng cổ đông và báo cáo các cơ quan thẩm quyền liên quan trong thời gian rất sớm tới.

Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà cho biết Vietnam Airlines sẵn sàng để mở cơ hội nếu hãng có thể, ở mức 3% hoặc 0% đối với Pacific Airlines trong phương án đang báo cáo.

Hãng hàng không Pacific Airlines được thành lập vào năm 1991 với các cổ đông là doanh nghiệp Nhà nước. Năm 2007, Tập đoàn Qantas mua 30% cổ phần Pacific Airlines và hãng đổi tên thành Jetstar Pacific Airlines. Đến năm 2012, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã chuyển giao 68% vốn tại Jetstar Pacific cho Vietnam Airlines.

Quý 1/2022, Vietnam Airlines đã tiếp nhận toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Qantas Asia Investment Company (Singapore) Pre Limited tại PA tặng cho tổng công ty để triển khai việc tái cơ cấu và thoái vốn. Như vậy Vietnam Airlines đang nắm giữ khoảng 98% cổ phần tại Pacific Airlines.

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục