Thực phẩm Sao Ta điều chỉnh giảm 25% kế hoạch lợi nhuận năm 2023

Sau hơn 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (mã FMC - sàn HoSE) bất ngờ điều chỉnh giảm 25% kế hoạch lợi nhuận về 300 tỷ đồng.

Hiện Công ty Thực phẩm Sao Ta đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh. Trong đó, doanh thu giảm 17,5% so với kế hoạch đầu năm, tương ứng giảm 1.030 tỷ đồng, về 4.870 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế giảm 25% so với kế hoạch đầu năm, tương ứng giảm 100 tỷ đồng, về 300 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý 3/2023, Thực phẩm Sao Ta ghi nhận doanh thu đạt 1.793,41 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 89,29 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 10,9%, về 10,3%.

Trong quý 3/2023, Thực phẩm Sao Ta ghi nhận doanh thu đạt 1.793,41 tỷ đồng.
Trong quý 3/2023, Thực phẩm Sao Ta ghi nhận doanh thu đạt 1.793,41 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Thực phẩm Sao Ta ghi nhận doanh thu đạt 3.834,62 tỷ đồng, giảm 14,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 213,49 tỷ đồng, giảm 11,2% so với cùng kỳ.

Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, với lợi nhuận trước thuế đạt 215,95 tỷ đồng, Thực phẩm Sao Ta đã hoàn thành 72% so với kế hoạch lãi 300 tỷ đồng mới điều chỉnh và hoàn thành 54% so với kế hoạch lãi 400 tỷ đồng đầu năm 2023.

Về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm 2023, dòng tiền kinh doanh chính của Thực phẩm Sao Ta ghi nhận âm 582,03 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 152,3 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 419,7 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 471,9 tỷ đồng.

Được biết, theo dữ liệu SSI iBoard, từ năm 2018 đến năm 2022, Thực phẩm Sao Ta liên tục duy trì dòng tiền kinh doanh dương. Trong đó, dòng tiền kinh doanh dương thấp nhất là năm 2020 với giá trị dương 42,01 tỷ đồng.

Như vậy, trong 9 tháng đầu năm 2023, Thực phẩm Sao Ta bất ngờ ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm sau 5 năm dòng tiền kinh doanh dương liên tục.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/10, cổ phiếu FMC tăng 100 đồng, lên 46.950 đồng/cổ phiếu.

Gia Linh

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục