Thành viên đầu tiên của Sunshine Group lên sàn chứng khoán, tăng gần 40% trong ngày chào sàn

SCG được thành lập từ tháng 4/2019 và là thành viên đầu tiên thuộc Sunshine Group lên sàn chứng khoán. Chủ tịch HĐQT Sunshine Group, ông Đỗ Anh Tuấn hiện cũng là chủ tịch HĐQT của SCG. Ông Tuấn hiện nắm giữ trực tiếp 15% cổ phần của SCG.

SCG được thành lập từ tháng 4/2019 và là thành viên đầu tiên thuộc Sunshine Group lên sàn chứng khoán. Chủ tịch HĐQT Sunshine Group, ông Đỗ Anh Tuấn hiện cũng là chủ tịch HĐQT của SCG. Ông Tuấn hiện nắm giữ trực tiếp 15% cổ phần của SCG.

Thành viên đầu tiên của Sunshine Group lên sàn chứng khoán, tăng gần 40% trong ngày chào sàn - Ảnh 1

Hôm nay (12/4/2021), CTCP Xây dựng SCG (Mã CK: SCG) đã đưa 50 triệu cổ phiếu lên giao dịch trên sàn UPCom với giá tham chiếu 20.600 đồng/cp.

Ngay từ những phút mở cửa, cổ phiếu SCG tăng hết biên độ ( 39,8%) lên 28.800 đồng/cp với dư mua gần 2 triệu đơn vị. Tại mức giá này, vốn hóa thị trường của SCG đạt 1.440 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, SCG được thành lập từ tháng 4/2019 và là thành viên đầu tiên thuộc Sunshine Group lên sàn chứng khoán. Chủ tịch HĐQT Sunshine Group, ông Đỗ Anh Tuấn hiện cũng là chủ tịch HĐQT của SCG. Ông Tuấn hiện nắm giữ trực tiếp 15% cổ phần của SCG.

SCG chủ yếu thi công các dự án cho Sunshine Group như Sunshine City Sài Gòn, Sunshine Diamond River, Sunshine Crystal River, Sunshine Empire…

Năm 2020, SCG đạt doanh thu 1.420 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 90,2 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số doanh thu 128 tỷ đồng và lợi nhuận 5,4 tỷ đồng trong năm trước đó. Tại thời điểm cuối năm 2020, tổng tài sản SCG đạt 1.344 tỷ đồng, trong đó các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 1.033 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, SCG đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận 250 tỷ đồng.

Doanh nghiệp và Tiếp thị
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục