Thanh Hóa hủy chọn nhà đầu tư nhiều dự án vì chưa bố trí quỹ đất dành cho nhà ở xã hội

UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định hủy kết quả sơ tuyển, tổ chức lựa chọn lại nhà đầu tư do có nội dung chưa đảm bảo quy định hiện hành của pháp luật.

 

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định hủy kết quả sơ tuyển, tổ chức lựa chọn lại nhà đầu tư để bố trí quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội cho bốn dự án khu dân cư, khu nhà ở thương mại.
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định hủy kết quả sơ tuyển, tổ chức lựa chọn lại nhà đầu tư để bố trí quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội cho bốn dự án khu dân cư, khu nhà ở thương mại.

Ngày 14/9, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra liên tiếp 4 Quyết định để bãi bỏ các dự án đã được phê duyệt trước đó do vi phạm các quy định của pháp luật. Đối với dự án Khu dân cư phía Tây đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 3259/QĐ-UBND (ngày 14/9), về việc bãi bỏ Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu dân cư phía Tây đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa.

Quyết định số 3104/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu dân cư phía Tây đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa và Quyết định số 3702/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu dân cư phía Tây đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa bãi bỏ các quyết định về việc phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư; quyết định về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư; và quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất của 4 dự án.

Lý do là các Quyết định có nội dung chưa đảm bảo quy định hiện hành của pháp luật (không bố trí đủ quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ).

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm chỉ đạo giao các bên mời thầu làm việc, thông báo cho các nhà đầu tư đã trúng sơ tuyển tại 4 dự án nêu trên về việc UBND tỉnh sẽ hủy kết quả sơ tuyển, tổ chức lựa chọn lại nhà đầu tư để bố trí quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội. Được biết, 4 dự án trên đã trúng kết quả sơ tuyển nhiều năm về trước.

Được biết, trong Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thanh Hóa dự kiến tăng thêm 502.952m2 sàn (chiếm tỷ lệ 2,6%), tương ứng hơn 8.383 căn hộ nhà ở xã hội; với nguồn vốn dự kiến 4.997 tỷ đồng và quỹ đất khoảng 173ha.

Để thực hiện, Thanh Hóa sẽ ưu tiên dành quỹ đất cho việc phát triển nhà ở đảm bảo phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhằm đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu vực đô thị, tạo lập quỹ phát triển nhà ở để phát triển nhà ở xã hội; khuyến khích thành phần kinh tế sử dụng vốn chủ sở hữu, vốn vay ngân hàng, vốn huy động đầu tư xây dựng nhà ở, đặc biệt nhà ở xã hội.

Báo cáo từ tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn có 18 dự án nhà ở xã hội đã và đang đầu tư xây dựng. Trong đó có 12 dự án đảm bảo tiến độ, đã đưa vào sử dụng một phần hoặc toàn bộ dự án; và 6 dự án chậm tiến độ. Nguyên nhân chậm tiến độ được cơ chức năng nhận định do công tác giải phóng mặt bằng dự án chậm, chủ đầu tư chậm triển khai đầu tư xây dựng đối với phần diện tích đất được giao, khả năng quản lý việc đầu tư xây dựng cho các dự án chưa khoa học.

Mới đây, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch về việc triển khai thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu là phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân có chất lượng tốt, giá cả phù hợp với khả năng chi trả của các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân. Đồng thời có chính sách để hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội, người có thu nhập thấp và người nghèo gặp khó khăn về nhà ở.

Theo kế hoạch, Thanh Hóa đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tổng số căn hộ trên địa bàn tỉnh hoàn thành ít nhất 13.787 căn. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành khoảng 6.287 căn; giai đoạn 2026 - 2030 hoàn thành khoảng 7.500 căn.

Lê Doãn Tài

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục