Thanh Hóa: Đề xuất bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án 1.200 tỷ đồng

Đây là dự án Khu đô thị mới phía Đông đường vành đai phía Tây thuộc xã Đông Lĩnh, dự án này chưa phù hợp với quy hoạch chung thành phố Thanh Hoá đến năm 2025.

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành văn bản số 16135/UBND-THKH ngày 31/10/2022 về việc giao tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao các ngành, địa phương, đơn vị liên quan có ý kiến tham mưu đề xuất việc bãi bỏ Quyết định số 709/QĐ-UBND, ngày 23/2/2022 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới phía Đông đường vành đai phía Tây, xã Đông Lĩnh (nay là phường Đông Lĩnh), TP Thanh Hóa.

Trong nội dung văn bản 16135/UBND-THKH, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các ngành, đơn vị liên quan, căn cứ các quy định của pháp luật, có ý kiến tham mưu đề xuất việc bãi bỏ Quyết định số 709/QĐ-UBND đảm bảo trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định; báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa chậm nhất vào ngày 5/11/2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp và các ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các quy định hiện hành của pháp luật; trong quá trình thẩm định, tham mưu, cho ý kiến về đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bên cạnh việc thẩm định, cho ý kiến về các nội dung theo quy định, yêu cầu phải báo cáo, làm rõ sự phù hợp của dự án đối với các cấp độ quy hoạch xây dựng (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết), quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch có liên quan (nếu có). Đồng thời, báo cáo giải trình, làm rõ cơ sở pháp lý của việc giao đất, cho thuê đất để nhà đầu tư thực hiện dự án; chỉ tham mưu đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án khi đảm bảo tất cả các điều kiện theo quy định; báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

Trước đó, ngày 17/10/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản số 15454/UBND-THKH về việc tạm dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới phía Đông đường vành đai phía Tây, phường Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa. Tại văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, đánh giá sự phù hợp của việc đề xuất tạm dừng thực hiện dự án Khu đô thị mới phía Đông đường vành đai phía Tây tại Quyết định số 709/QĐ-UBND.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND TP Thanh Hoá khẩn trương rà soát, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chưa phù hợp với Quy hoạch chung TP Thanh Hoá đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 84/QĐ-TTg, ngày 16/1/2009.

Liên quan đến dự án trên, theo Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 23/2/2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá, dự án Khu đô thị mới phía Đông đường vành đai phía Tây, xã Đông Lĩnh có diện tích sử dụng đất khoảng 19,66 ha.

Dự kiến sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án khoảng hơn 1.200 tỷ đồng; trong đó sơ bộ chi phí thực hiện dự án là hơn 1.168 tỷ đồng; sơ bộ chi phí bồi thường, GPMB hơn 45,1 tỷ đồng.

Nguyễn Thuấn

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục