Thanh Hóa công bố 685 lô đất được phân lô bán nền tại Khu đô thị Newhose City

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa công bố công khai các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện dự án Khu dân cư mới tại Khu đô thị Newhouse City (giai đoạn 1), huyện Hoằng Hóa.

Theo đó, Dự án Khu đô thị Newhouse City (giai đoạn 1), huyện Hoằng Hóa thực hiện trên cơ sở là một phần của đồ án Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu đô thị Newhouse City được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 và thuộc danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất được giao triển khai trên địa bàn tỉnh năm 2021 (đợt 4), tại Công văn số 19510/UBNDTHKH ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh. Ranh giới thực hiện dự án: Phía Đông giáp đất nông nghiệp; phía Tây giáp đất nông nghiệp và đường Quốc lộ 1A; phía Nam giáp sông Gòng, đất nông nghiệp; phía Bắc giáp đất nông nghiệp; quy mô sử dụng đất khoảng 49,85 ha.

ảnh minh họa
ảnh minh họa

Các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền tại dự án là 662 lô đất ở. Việc thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở phải đáp ứng các quy định pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, khoản 7 Điều 4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 4 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng) và quy định pháp luật khác liên quan.

Khu vực không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền tại dự án bao gồm 685 lô đất ở (662 lô đất ở dạng nhà liền kề và 23 lô đất ở dạng nhà biệt thự). Cụ thể như sau:74 lô liền kề có mặt tiền tiếp giáp đường phía Đông khu đất thực hiện dự án (kí hiệu mặt cắt 1-1, bề rộng đường 56 ,0m); 64 lô liền kề có mặt tiền tiếp giáp đường phía Bắc khu đất thực hiện dự án (kí hiệu mặt cắt 2-2, bề rộng đường 36,0m); 81 lô liền kề có mặt tiền tiếp giáp đường khu vực theo hướng Đông - Tây (kí hiệu mặt cắt 4A - 4A, bề rộng đường 35,0m); 85 lô liền kề và 23 lô biệt thự có mặt tiền tiếp giáp đường khu vực theo hướng Bắc - Nam (kí hiệu mặt cắt 4B - 4B, bề rộng đường 25,0m); 69 lô liền kề có mặt tiền tiếp giáp tuyến đường khu vực 1 (có ký hiệu mặt cắt 5-5, bề rộng đường 20.5m); 289 lô liền kề có mặt tiền tiếp giáp tuyến đường phân khu vực (có ký hiệu mặt cắt 6-6, bề rộng đường 17.5m).

UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND huyện Hoằng Hóa rà soát, có văn bản đề nghị điều chỉnh tên và diện tích dự án phát triển nhà ở trên địa bàn huyện Hoằng Hóa Quyết định số 3795/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025 cho phù hợp; gửi Sở Xây dựng trong tháng 11/2023 để tham mưu, báo cáo UBND tỉnh.

Khi lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, tổ chức rà soát các nội dung của đồ án quy hoạch chi tiết (về tài sản công, kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với khu vực, đấu nối đường nhánh từ dự án vào đường khu vực, đảm bảo về PCCC, vệ sinh, môi trường, xử lý nước thải, rác thải...) đảm bảo tuân thủ các quy hoạch cấp trên và các quy định của pháp luật; gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định theo quy định.

Đồng thời, UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, UBND huyện Hoằng Hóa và các đơn vị có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc có liên quan đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Được biết, Khu đô thị Newhouse City tại xã Hoằng Đức, thị trấn Bút Sơn (huyện Hoằng Hoá) có diện tích khoảng 246,01 ha, dân số dự kiến khoảng 21.500 người.

Đây là khu đô thị mới được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, có bản sắc không gian kiến trúc cảnh quan đặc trưng.

Bên cạnh đó, dự án được định hướng là các khu nhà ở chất lượng cao, cung ứng nơi ở và các dịch vụ xã hội cho chuyên gia, người lao động tại khu công nghiệp Phú Quý và các đối tượng khác trên địa bàn huyện và khu vực lân cận.

Dự án sẽ có hạng mục chính như đất ở, đất hỗn hợp, công công đô thị, dịch vụ thương mại, giáo dục, cây xanh đô thị và đất cây xanh, công cộng đơn vị ở.

Diện tích lập quy hoạch dự án khoảng 246,01 ha, trong đó, phần đất thuộc xã Hoằng Đức có diện tích khoảng 239,2 ha và thị trấn Bút Sơn có diện tích khoảng 6,81 ha. Dân số dự kiến khoảng 21.500 người.

Về quy mô sử dụng đất, đất đơn vị ở có diện tích 110,41 ha; đất hỗn hợp 34,8 ha; đất công cộng 4,71 ha; đất giáo dục 7,86 ha; đất cây xanh đô thị 18,34 ha và đất thương mại là 7,64 ha.

Lê Doãn Tài

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục