Techcombank: Các nguồn thu ngoài lãi giảm, nhóm nợ 3 và nhóm 4 đang tăng nhanh

Tính đến 31/1/2/2020, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tại Techcombank âm hơn 10.000 tỷ đồng, tổng nợ xấu nội bảng tại Techcombank giảm nhưng các nhóm nợ 3 và nhóm nợ 4 lại tăng mạnh.

Các nguồn thu ngoài lãi tại Techcombank sụt giảm mạnh

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020 với lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 15.800 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 12.582 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2019, cao hơn chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế mà Đại hội cổ đông đã thông qua là 21,5%. Lãi sau thuế cổ đông ngân hàng mẹ tăng 22% lên mức 12,325 tỷ đồng.

Thu nhập lãi thuần tại Techcombank năm 2020 đạt 18.751 tỷ đồng, tăng 31,5% so với năm ngoái. Trong khi thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt gần 4.189 tỷ đồng, tăng trưởng 29% so với năm 2019. 

Kết quả kinh doanh năm 2020 tại Techcombank. (Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020)
Kết quả kinh doanh năm 2020 tại Techcombank. (Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020)

Trong khi hoạt động chính tăng trưởng thì các nguồn thu ngoài lãi tại Techcombank lại sụt giảm, như: lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh năm 2020 giảm 19% so với năm ngoái, xuống còn hơn 321 tỷ đồng; lãi từ kinh doanh ngoại hối giảm tới 99% xuống còn 745 triệu đồng.

Techcombank: Các nguồn thu ngoài lãi giảm, nhóm nợ 3 và nhóm 4 đang tăng nhanh - Ảnh 1
Các nguồn thu ngoài lãi tại Techcombank sụt giảm mạnh.(Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020)
Các nguồn thu ngoài lãi tại Techcombank sụt giảm mạnh.(Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020)

Dòng tiền âm, các nhóm nợ tăng nhanh 

Kết thúc ngày 31/12/2020, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tại Techcombank trong năm 2020 âm đến 10.073 tỷ đồng, trong khi năm trước dương 12.632 tỷ đồng.

Ngoài ra, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng âm gần 671 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ âm hơn 222 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm hơn 10.918 tỷ đồng trong khi cùng kỳ âm 9.315 tỷ đồng.

Techcombank: Các nguồn thu ngoài lãi giảm, nhóm nợ 3 và nhóm 4 đang tăng nhanh - Ảnh 2
Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tại Techcombank âm đến 10.073 tỷ đồng. (Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020).
Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tại Techcombank âm đến 10.073 tỷ đồng. (Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020).

Nguyên nhân dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tại Techcombank âm chủ yếu là do tăng chi các khoản đầu tư vào chứng khoán, giảm tiền gửi và vay các TCTD khác, giảm các khoản nợ Chính phủ và NHNN, tăng các công nợ hoạt động khác,…

Điểm sáng nhất tại Techcombank trong năm 2020 chính là nợ xấu giảm. Cụ thể, tại thời điểm 31/12/2020, Techcombank đưa nợ xấu về mức hơn 1.295 tỷ đồng, giảm 58% so với đầu năm. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) giảm mạnh 87%, xuống còn hơn 344 tỷ đồng. Kéo tỷ lệ nợ xấu được giữ ở mức 0,5%, thấp hơn mức 0,6% tại 30/09/2020 và 1,3% tại 31/12/2019. 

Tuy nhiên, điều đáng quan ngại chính là nợ nhóm 3 tại Techcombank lại tăng mạnh 91% so với đầu năm, lên mức 417 tỷ đồng và nợ nhóm 4 cũng tăng lên 75%, đạt gần 534 tỷ đồng.

Nợ nhóm 5 giảm nhưng nợ nhóm 3 và 4 lại tăng lần lượt 91% và 75% so với đầu năm 2020. (Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020) 
Nợ nhóm 5 giảm nhưng nợ nhóm 3 và 4 lại tăng lần lượt 91% và 75% so với đầu năm 2020. (Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020) 

Ngoài ra, dựa vào báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020, năm 2020 nợ phải trả của Techcombank tăng 13% so với năm trước, ghi nhận 364.988 tỷ đồng, gấp gần 5 lần vốn chủ sở hữu.

 

Hà Phương/SHTT/Vnfinace

VNF
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục