Tập đoàn Thành Nam sẽ làm gì để cổ phiếu TNI sớm thoát diện cảnh báo?

Từ ngày 18/2/2022 đến nay, cổ phiếu của Tập đoàn Thành Nam luôn trong tình trạng bị cảnh báo dù đã có nhiều văn bản giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục.

CTCP Tập đoàn Thành Nam (HoSE: TNI) vừa có văn bản giải trình quý III/2023 báo cáo tình hình khắc phục tình trạng cổ phiếu vào diện cảnh báo tới Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HoSE).

Cổ phiếu TNI chính thức bị HoSE đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 18/2/2022. Nguyên nhân bởi lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021.

Từ thời điểm đó đến nay, cổ phiếu của công ty luôn trong tình trạng bị cảnh báo dù đã có nhiều văn bản giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục.

Ngày 28/8 vừa qua, HoSE đã có quyết định giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu TNI do lợi nhuận sau thuế  âm hơn 33 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/6/2023 là âm 35,65 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên 2023.

Tập đoàn Thành Nam cho biết, thị trường khó khăn trong quý I/2023 nên ngay từ đầu quý II/2023, ban lãnh đạo công ty đã duy trì tồn kho ở mức thấp nhất để giảm rủi ro khi thị trường biến động, thắt chặt chi phí, cắt giảm tất cả các khoản chỉ không cần thiết để hạ giá thành về mức tốt nhất phù hợp với thực tế để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Diễn biến thị giá cổ phiếu TNI (Nguồn: FireAnt).

Diễn biến thị giá cổ phiếu TNI (Nguồn: FireAnt).

Về biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu vào diện cảnh báo trong năm 2023, Tập Đoàn Thành Nam sẽ nâng cao tính thanh khoản hàng tồn kho, chủ động xây dựng phương án mua hàng có chọn lọc ngay từ lúc mua vào, để tìm nguồn cung cấp hàng hóa nhằm làm cho việc sản xuất thuận lợi nhất, đáp ứng các yêu cầu chất lượng, số lượng và giá cả hợp lý.

Đồng thời, tổ chức tốt công tác nhập khẩu, mua hàng, vận chuyển và dự trữ hàng hóa có cân nhắc, phù hợp với nhu cầu kinh doanh thực tế nhằm làm giảm số hàng tồn kho tối thiểu. Phát hiện kịp thời và xử lý ngay toàn bộ hàng hóa ứ đọng quá lâu (nếu có) để tránh tình trạng ứ đọng vốn.

Nâng cao tính thanh khoản các khoản phải thu, cụ thể công ty sẽ thực hiện theo dõi chi tiết các khoản phải thu, phân loại chi tiết các khoản nợ và thường xuyên cập nhật tình hình thanh toán và đối chiếu công nợ với khách hàng, đôn đốc thu hồi các khoản nợ tồn đọng.

Cùng với đó, Tập đoàn Thành Nam sẽ theo dõi sát sao diễn biến thị trường trong nước và thế giới, chủ động dự báo những biến động rủi ro thị trưởng, đẩy mạnh công tác khai thác thị trường, công tác tìm kiếm khách hàng, áp dụng các hình thức bán hàng ưu đãi phù hợp với từng giai đoạn thực tế để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Cuối cùng, công ty sẽ hoàn thiện công tác quản lý, sắp xếp và tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao năng lực điều hành của cán bộ quản lý thông qua tiêu chuẩn hóa trách nhiệm và nhiệm vụ.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 2/10, mã TNI dừng ở mức 2.910 đồng/cổ phiếu. So với vùng đỉnh 3.750 đồng/cổ phiếu hồi đầu tháng 8, hiện thị giá TNI đã giảm 25%.

Trần Thị Tú Anh

Người đưa tin Pháp luật
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục