Tập đoàn Hoa Sen: Vừa xả hàng không lâu, quỹ ngoại liên tục mua vào cổ phiếu

Vừa bán ra giảm sở hữu xuống dưới 5% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn, quỹ ngoại Dragon Capital ngay sau đó đã liên tục mua thêm cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG).

Tập đoàn Hoa Sen: Vừa xả hàng không lâu, quỹ ngoại liên tục mua vào cổ phiếu.
Tập đoàn Hoa Sen: Vừa xả hàng không lâu, quỹ ngoại liên tục mua vào cổ phiếu.

Cụ thể, nhóm Dragon Capital vừa mua vào 4,5 triệu cổ phiếu HSG để nâng sở hữu từ 5,26% lên 6,38% vốn điều lệ. Trong đó, quỹ Norges Bank mua vào 2 triệu cổ phiếu; quỹ Grinling International Limited mua 1 triệu cổ phiếu; quỹ Hanoi Investments Holdings Limited mua 1 triệu cổ phiếu và Vietnam Enterprise Investments Limited mua 0,5 triệu cổ phiếu. Giao dịch được thực hiện vào ngày 14/6.

Trước đó, ngày 25/5, nhóm quỹ Dragon Capital đã bán ròng 1,75 triệu cổ phiếu HSG của trong phiên giao dịch 25/5. Cụ thể, quỹ thành viên Amersham Industries Limited bán 250.000 đơn vị; Vietnam Enterprise Investments Limited bán 500.000 đơn vị; Wareham Group Limited bán 1 triệu đơn vị.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu HSG mà nhóm quỹ ngoại này nắm giữ giảm từ 30,6 triệu đơn vị (tương ứng tỷ lệ 5,1%) xuống còn 28,85 triệu đơn vị (tương ứng tỷ lệ 4,8%). Với tỷ lệ sở hữu mới này, Dragon Capital chính thức không còn là cổ đông lớn của Tập đoàn Hoa Sen từ ngày 29/5.

Tuy nhiên, sau đó, ngày 12/6, nhóm quỹ Dragon Capital đã mua vào 2,5 triệu cổ phiếu HSG để nâng sở hữu từ 4,79% lên 5,2% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn. Trong đó, quỹ Hanoi International Limited mua vào 1,5 triệu cổ phiếu; quỹ Amersham Industries Limited mua vào 0,5 triệu cổ phiếu; và quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited mua vào 0,5 triệu cổ phiếu.

Hồi cuối tháng 5/2023, cổ phiếu HSG bị đưa vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng (niên độ tài chính 2022-2023) là số âm.

Cụ thể, xét về hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu niên độ tài chính 2022-2023, Hoa Sen ghi nhận doanh thu đạt 14.898,3 tỷ đồng, giảm 49,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận âm 424,2 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 873 tỷ đồng).

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 69,2% so với cùng kỳ về 1.093,7 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 15,8% về 105,5 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 1,2% về 188,6 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 42,5% về 1.411,8 tỷ đồng.

Trước đó, Hoa Sen đã đưa ra 2 kịch bản cho niên độ 2022-2023. Cụ thể, ở phương án 1, Hoa Sen dự kiến sản lượng mục tiêu đạt 1,52 triệu tấn, giảm 16% so với sản lượng của niên độ trước, bao gồm 1,4 triệu tấn thành phẩm và 152.000 tấn phụ phẩm. Doanh thu mục tiêu đạt 34.000 tỷ đồng, giảm 32% so với doanh thu đạt được niên độ 2021-2022, lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 60%, đạt 100 tỷ đồng.

Ở phương án 2, Hoa Sen dự kiến sản lượng cải thiện hơn ở mức 1,63 triệu tấn, tương đương giảm 10% so với mức thực hiện ở niên độ trước, bao gồm 1,5 triệu tấn thành phẩm và 130.000 tấn phụ phẩm. Doanh thu mục tiêu niên độ tài chính 2022-2023 dự kiến đạt 36.000 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 20%, đạt 300 tỷ đồng.

So với kế hoạch lợi nhuận niên độ tài chính 2020-2021 và niên độ tài chính 2021-2022 (đều dự kiến đạt 1.500 tỷ đồng), kế hoạch niên độ tài chính 2022-2023 có phần thận trọng sau khi thời kỳ hoàng kim của ngành thép đã đi qua.

Anh Phan

VietnamFinance
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục