Tập đoàn Hòa Bình lỗ thêm 1.450 tỷ đồng sau kiểm toán

Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã được điều chỉnh về mức âm 2.594 tỷ đồng, tăng thêm hơn 1.450 tỷ đồng so với trước kiểm toán.

Báo Tiền Phong đưa tin, mới đây, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã: HBC) đã công bố tờ trình đại hội cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến tổ chức ngày 27/6.

Theo nội dung tờ trình, doanh nghiệp đã có báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán với số liệu biến động mạnh.

Cụ thể, doanh thu thuần HBC là 14.149 tỷ đồng, tăng 26 tỷ đồng so với trước kiểm toán và tăng 25% so với năm 2021. Tuy nhiên, lỗ ròng tăng gấp 2,27 lần lên 2.594 tỷ đồng so với mức 1.138 tỷ đồng ở báo cáo tự lập. Trong khi đó, vào năm 2021, doanh nghiệp này từng báo lãi 103 tỷ đồng.

Tập đoàn Hòa Bình lỗ thêm 1.450 tỷ đồng sau kiểm toán.
Tập đoàn Hòa Bình lỗ thêm 1.450 tỷ đồng sau kiểm toán.

Theo Tri thức trực tuyến, tổng tài sản của nhà thầu xây dựng này tại thời điểm 31/12/2022 là 15.573 tỷ đồng, giảm hơn 1.300 tỷ đồng so với trước kiểm toán và giảm 6,05% so với năm 2021.

Vốn chủ sở hữu cũng giảm hơn 1.400 tỷ đồng so với trước kiểm toán về còn 1.196 tỷ đồng, con số này giảm hơn 70% so với năm trước đó.

Năm 2023, Xây dựng Hòa Bình đặt mục tiêu tổng doanh thu 7.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng. Cả hai chỉ tiêu này đều giảm mạnh so với kế hoạch doanh thu thuần 17.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 350 tỷ đồng trong năm 2022.

Cũng trong tờ trình này, Xây dựng Hòa Bình dự kiến trình đại hội về việc hành riêng lẻ 274 triệu cổ phiếu phổ thông theo phương thức phát hành riêng lẻ. Giá tối thiểu 12.000 đồng/cổ phiếu. Nếu phát hành thành công, số tiền thu về tối thiểu là 3.288 tỷ đồng.

Theo đó, toàn bộ số tiền thu được từ các đợt chào bán được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, hoán đổi nợ với đối tác (nhà thầu phụ, nhà cung cấp, nhà sản xuất), thanh toán các khoản nợ vay và đầu tư phát triển dự án.

Trong đợt mâu thuẫn nội bộ của thượng tầng Xây dựng Hòa Bình đầu năm, ông Lê Quốc Duy đã cùng ông Albert Antoine và ông Dương Văn Hùng ủng hộ ông Nguyễn Công Phú làm Chủ tịch HĐQT.

Tại đại hội sắp tới, cổ đông sẽ bỏ phiếu miễn nhiệm cho bốn thành viên trên và ông David Martin Ruiz (quốc tịch Tây Ban Nha - được bầu vào năm 2022). Trong 5 thành viên này, hầu hết đều đã nộp đơn xin từ nhiệm, trừ ông Dương Văn Hùng.

Công ty dự kiến bầu bổ sung ông Lê Văn Nam, Tổng giám đốc Xây dựng Hòa Bình và ông Mai Hữu Thung, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Thành Ngân vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2024.

Vân Anh (T/h)

Đời sống & Pháp luật
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục