Tài chính Hoàng Huy giảm 415 tỷ đồng vốn điều lệ của 2 công ty con

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HoSE: TCH) dự kiến giảm vốn điều lệ tại 2 công ty con được thành lập để thực hiện dự án cải tạo chung cư cũ HH1, HH2, HH3 và HH4 Đổng Quốc Bình, theo hợp đồng BT ký giữa Sở Xây dựng TP. Hải Phòng và TCH.

Tài chính Hoàng Huy (TCH) giảm hơn 415 tỷ đồng vốn điều lệ của 2 công ty con
Tài chính Hoàng Huy (TCH) giảm hơn 415 tỷ đồng vốn điều lệ của 2 công ty con

TCH vừa thông qua việc giảm vốn điều lệ tại 2 công ty con là Công ty cổ phần Xây dựng Thịnh Hiệp (TCH sở hữu 95,84% vốn) và Công ty cổ phần Xây dựng địa ốc Thịnh Phát (TCH sở hữu 96,33% vốn).

Tại Thịnh Hiệp, TCH sẽ giảm 200 tỷ đồng vốn điều lệ, từ 260 tỷ đồng xuống còn 60 tỷ đồng. Tại Thịnh Phát, TCH sẽ giảm 215 tỷ đồng vốn điều lệ, từ 250 tỷ đồng xuống còn 35 tỷ đồng.

Được biết, Công ty Thịnh Hiệp được thành lập vào năm 2017 để thực hiện dự án cải tạo chung cư cũ HH3, HH4 Đổng Quốc Bình. Công ty Thịnh Phát được thành lập vào năm 2018 để thực hiện dự án cải tạo chung cư cũ HH1, HH2 Đổng Quốc Bình. Các dự án này được thực hiện theo hợp đồng BT ký giữa Sở Xây dựng TP. Hải Phòng và TCH.

Ngoài 2 đơn vị này, TCH còn 7 công ty con khác được hợp nhất kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, đầu tư bất động sản và kinh doanh ô tô, kinh doanh phụ tùng.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần quý III/niên độ tài chính 2023-2024 đạt 1.613 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ niên độ trước. Trừ đi giá vốn, TCH lãi gộp 652 tỷ đồng, cao gấp 2,4 lần cùng kỳ. Hoạt động tài chính đem về doanh thu 86,7 tỷ đồng, giảm 18%.

Chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 48% và 24% so với cùng kỳ, tương đương đạt 34 tỷ đồng và 17,2 tỷ đồng. Trong khi chi phí bán hàng tăng gấp gần 3 lần, đạt hơn 113 tỷ đồng.

Chốt quý III/niên độ 2023-2024, TCH báo lãi sau thuế hơn 459 tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần cùng kỳ.

Luỹ kế 3 quý niên độ 2023-2024, tổng doanh thu của TCH đạt hơn 2.184 tỷ đồng, tăng 41,7% so với cùng kỳ niên độ trước. Trong đó, doanh thu đến phần lớn từ hoạt động kinh doanh, cho thuê bất động sản chiếm 83%, doanh thu ô tô đầu kéo và linh kiện thu hồi chiếm 15%.

Lãi sau thuế luỹ kế đạt hơn 727 tỷ đồng, tăng gấp gần 2,7 lần cùng kỳ.

So với kế hoạch đề ra cho năm tài chính này, TCH đã thực hiện được 99% chỉ tiêu doanh thu thuần và vượt 32% chỉ tiêu lãi sau thuế sau 9 tháng.

Cổ phiếu TCH đóng cửa phiên 27/2 ở mức giá 13.200 đồng/cổ phiếu, tăng 1,54%. Giá trị vốn hoá thị trường ước đạt hơn 8.800 tỷ đồng.

Hải Đường

VietnamFinance
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục