Nhìn lại năm 2022 của tỷ phú Việt

Nhìn lại năm 2022 của tỷ phú Việt

2022 là năm Việt Nam có nhiều đại diện nhất trong danh sách những tỷ phú USD của Forbes nhưng cũng ghi nhận sự biến động lớn nhất tài ...