HoSE thử nghiệm lại giao dịch lô lẻ

HoSE thử nghiệm lại giao dịch lô lẻ

Các công ty chứng khoán thành viên thử nghiệm giao dịch lô lẻ, từ ngày 9/5 đến 20/5, nếu thành công sẽ xin chủ trương triển khai chính ...