MB: Lãi dự thu có ám ảnh lợi nhuận?

MB: Lãi dự thu có ám ảnh lợi nhuận?

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HOSE: MBB) báo lãi trước thuế 9 tháng đầu năm tăng 46% lên gần 11.885 tỷ đồng. Tuy nhiên, các khoản lãi, ...