Đất khu công nghiệp dự báo lên 200 USD/m2

Đất khu công nghiệp dự báo lên 200 USD/m2

Khi bầu trời được mở cửa sau đại dịch Covid-19, hàng loạt “đại bàng” sẽ tìm đến các khu công nghiệp có vị trí đắc địa để “làm tổ”, phả ...