Những góc khuất của làng golf Việt

Những góc khuất của làng golf Việt

Ngoài mục đích thể thao, mở ra cơ hội giao lưu, hợp tác thì các sân golf cũng chứa đựng những góc khuất khác, đặc biệt là… cá độ.