Sẽ thu hồi các dự án treo ở Măng Đen

Sẽ thu hồi các dự án treo ở Măng Đen

Việc thu hút đầu tư đã giúp huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum phát triển kinh tế - xã hội, song tình trạng lựa chọn, thẩm định các dự án đầu ...