Loạt công ty chứng khoán báo lỗ nặng

Loạt công ty chứng khoán báo lỗ nặng

Loạt công ty chứng khoán công bố báo cáo quý II và cho thấy đa phần lỗ nặng, kết quả kinh doanh không khả quan theo sự sụt giảm của thị ...