Supe Lâm Thao: Lãi 65 tỷ, tồn kho 630 tỷ, nợ hơn 700 tỷ đồng

Tại ngày 30/6/2023, hàng tồn kho của Supe Lâm Thao là 638,4 tỷ đồng, chiếm 31,1% tổng cộng tài sản công ty.

Supe Lâm Thao: Doanh thu hơn 2.000 tỷ, hàng tồn kho gần 640 tỷ đồng
Supe Lâm Thao: Doanh thu hơn 2.000 tỷ, hàng tồn kho gần 640 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét của Công ty cổ phần Supe phốt phát và hoá chất Lâm Thao (Supe Lâm Thao, mã chứng khoán LAS - sàn HNX) vừa công bố, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.150,7 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.080,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 65,5 tỷ đồng, cùng tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2023, Supe Lâm Thao đặt mục tiêu kinh doanh với doanh thu thuần đạt 3.248 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 120 tỷ đồng. Với 82,2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong nửa đầu năm, công ty đã hoàn thành 68,5% kế hoạch năm.

Phía Supe Lâm Thao cho biết trong 6 tháng đầu năm 2023, thị trường phân bón trong nước và thế giới diễn biến tăng giảm khó lường làm cho công ty gặp nhiều khó khăn mua nguyên liệu để sản xuất kinh doanh. Công ty muốn giữ vững thị trường phân bón ban lãnh đạo đã có những chính sách linh hoạt trong cơ chế bán hàng và tìm kiếm những lô nguyên liệu giá thấp để hạ giá thành sản phẩm, do vậy sản lượng tiêu thụ trong 6 tháng đầu năm 2023 tăng 12,1% so với cùng kỳ, doanh thu thuần tăng 253,1 tỷ đồng, lợi nhuận gộp từ bán hàng tăng 10 tỷ đồng bằng 104,1% so với cùng kỳ.

“Kỳ này, công ty đã tiết kiệm được 10,5 tỷ đồng chi phí quản lý, bên cạnh đó chi phí tài chính tăng 3,3 tỷ đồng nhưng doanh thu tài chính giảm 4,6 tỷ đồng và chi phí bán hàng tăng 2,9 tỷ đồng so với cùng kỳ, do vậy lợi nhuận sau thuế chỉ tăng 7,8 tỷ đồng so với 6 tháng đầu năm 2022”, phía Supe Lâm Thao lý giải.

Nợ phải trả của Supe Lâm Thao tính đến 30/6/2023 là 714,5 tỷ đồng
Nợ phải trả của Supe Lâm Thao tính đến 30/6/2023 là 714,5 tỷ đồng

Ở bảng kế toán tổng hợp giữa niên độ, tổng cộng tài sản của Supe Lâm Thao tại ngày 30/6/2023 là 2.048 tỷ đồng, giảm 10% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, công ty có 1.720 tỷ đồng tài sản ngắn hạn và 328,1 tỷ đồng tài sản dài hạn. Supe Lâm Thao hiện có hơn 10,8 triệu đồng tiền mặt (giảm 88,3% so với hồi đầu năm) và 22,8 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng.

Công ty có 375 tỷ đồng tiền đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Supe Lâm Thao còn có hơn 680 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn khác.

Ngoài ra, Công ty còn có nợ xấu tại Công ty Cổ phần Nam Tiến (hơn 12 tỷ đồng); tại Công ty TNHH Anh Đức (hơn 12,2 tỷ đồng), 331 triệu đồng tại Công ty TNHH Sơn Minh Lâm Đồng hay 3,6 tỷ đồng của Hội nông dân tỉnh Sơn La.

Đáng chú ý, tại ngày 30/6/2023 hàng tồn kho của công ty đã giảm từ 1.233,6 tỷ đồng xuống còn 638,4 tỷ đồng, tương đương giảm tới 48% so với hồi đầu năm. Như vậy, hàng tồn kho hiện đang chiếm 31,1% tổng cộng tài sản công ty.

Nợ phải trả của Supe Lâm Thao tính đến 30/6/2023 là 714,5 tỷ đồng, chiếm chủ yếu là phải trả người bán ngắn hạn 211,67 tỷ đồng; 107 tỷ đồng phải trả người lao động; 175,6 tỷ đồng vay và cho thuê tài chính ngắn hạn,…

Vốn chủ sở hữu của Supe Lâm Thao tính đến 30/6/2023 là 1.333 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số 1.345 tỷ đồng hồi đầu năm. Như vậy, hệ số nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu (D/E) là 0,53. 

Thanh Hương

Vietnamfinance
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục