Sơn La: Toàn tỉnh có 24 công trình, dự án chậm đưa đất vào sử dụng

Tỉnh Sơn La sẽ rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các dự án chậm tiến độ, không đưa đất vào sử dụng.

Theo tin tức trên tạp chí VnEconomy, UBND tỉnh Sơn La vừa đưa ra Chỉ thị số 15/CT-UBND giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố nhằm chấn chỉnh công tác quản lý, xử lý vi phạm với các tổ chức chậm đưa đất vào sử dụng.

Đến ngày 31/8, toàn tỉnh có 24 công trình, dự án chậm đưa đất vào sử dụng, gây lãng phí nguồn lực đất đai. Ảnh: Báo Sơn La
Đến ngày 31/8, toàn tỉnh có 24 công trình, dự án chậm đưa đất vào sử dụng, gây lãng phí nguồn lực đất đai. Ảnh: Báo Sơn La

Theo Chỉ thị, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên & Môi trường rà soát, lập danh sách, hồ sơ quản lý với các tổ chức đã được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án mà không sử dụng đất 12 tháng liên tục hoặc đưa đất vào sử dụng chậm 24 tháng; tổng hợp khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân của việc không hoặc chậm đưa đất vào sử dụng, hoàn thành trước ngày 30/9/2023.

Chỉ thị cũng nhấn mạnh việc thanh, kiểm tra các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất; xử lý nghiêm, triệt để, đúng pháp luật các công trình, dự án có vi phạm; kiên quyết thu hồi đất với các công trình, dự án đã chấm dứt dự án đầu tư, hết thời hạn gia hạn sử dụng đất nhưng vẫn chưa hoàn thành đầu tư, đưa đất vào sử dụng. Tham mưu thu hồi đất với dự án đầu tư thuộc trường hợp bị thu hồi đất do không hoặc chậm đưa đất vào sử dụng để nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Qua rà soát, kiểm tra, đến ngày 31/8, toàn tỉnh có 24 công trình, dự án chậm đưa đất vào sử dụng, gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Trên cơ sở đó, tổng hợp, lập danh sách các dự án, công trình có vi phạm, đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và gửi thông tin đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/11 hàng năm.

Theo báo Tài nguyên & Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh được yêu cầu rà soát, tổng hợp các dự án chậm tiến độ nhưng thuộc đối tượng được điều chỉnh tiến độ thực hiện, các dự án chậm tiến độ không thuộc đối tượng điều chỉnh tiến độ.

Phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, đánh giá nguyên nhân các dự án chậm tiến độ; tham mưu với UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Tổ chức thanh, kiểm tra các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm, triệt để, đúng pháp luật các công trình, dự án có vi phạm; tham mưu với UBND tỉnh chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư với các dự án có vi phạm theo quy định của pháp luật đầu tư.

UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 5/3/2019 của UBND tỉnh về quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên & Môi trường với UBND các huyện, thành phố trong thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai.

Tiếp tục chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Thường xuyên rà soát, kiểm tra, giám sát tiến độ sử dụng đất của các dự án trên địa bàn, kịp thời phát hiện các dự án chậm tiến độ đầu tư, không triển khai dự án, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên & Môi trường) để xử lý theo quy định.

Tiếp tục thực hiện các nội dung ký cam kết giữa Chủ tịch UBND các huyện, thành phố với Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả về UBND tỉnh qua Sở Tài nguyên & Môi trường trước ngày 15/6 và 15/12; Sở Tài nguyên & Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6 và 31/12 hàng năm.

Vân Anh (T/h)

Đời sống & Pháp luật
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục