Shop tin chứng khoán 10/3: HAGL bán 5,8 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ, lãnh đạo BGM đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu

(Kinhdoanhnet) – CTCP Hoàng Anh Gia Lai đã bán giải chấp 5.820.000 cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai để trả nợ cho Ngân hàng Á Châu, lãnh đạo Khoáng sản Bắc Giang đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu BGM… là 2 trong số nhiều thông tin chứng khoán hấp dẫn 24 giờ qua.

Tin nổi bật

CTCP Hoàng Anh Gia Lai đã bán 5.820.000 cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai qua phương thức khớp lệnh qua sàn do Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Gia Lai thực hiện bán giải chấp chứng khoán cầm cố để thu hồi nợ vay.

Ông Đoàn Quang Ảnh – Cổ đông nội bộ, Thành viên HĐQT – đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu BGM của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM – người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán 27.293.055 cổ phiếu LGC của CTCP Đầu tư Cầu đường CII. Đồng thời, Metro Pacific Tollways Corporation – người có liên quan đến Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Giám đốc – đăng ký mua 27.293.055 cổ phiếu LGC.

Shop tin chứng khoán 10/3: HAGL bán 5,8 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ, lãnh đạo BGM đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu - Ảnh 1

Tin doanh nghiệp

Cổ phiếu SAP của CTCP In Sách giáo khoa TP. Hồ Chí Minh bị HNX đưa vào diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế năm 2015 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2015 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty là số âm.

CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT) bị HOSE cảnh báo nguy cơ rơi vào diện kiểm soát do nguy cơ 2 năm lợi nhuận sau thuế của công ty âm liên tiếp vì theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, công ty bị lỗ lũy kế trên 84 tỷ đồng, theo Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2015, công ty lỗ trên 70 tỷ và theo Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2015, Công ty tiếp tục lỗ trên 128 tỷ đồng.

CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP) được HOSE chấp thuận niêm yết.

CTCP Suất ăn công nghiệp Atesco (ATS) chính thức được HNX chấp thuận niêm yết.

CTCP Xây dựng và Thương mại Long Thành (KDM) chính thức được HNX chấp thuận niêm yết.

 

Shop tin chứng khoán 10/3: HAGL bán 5,8 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ, lãnh đạo BGM đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu - Ảnh 2

Tin bổ nhiệm lãnh đạo

CTCP Tập đoàn FLC (FLC) bổ nhiệm ông Lã Quý Hiển giữ chức vụ Trưởng Ban Tài chính Kế toán kiêm Kế toán trưởng thay cho Kế toán trưởng cũ là ông Đinh Thái Hiệp.

 

Shop tin chứng khoán 10/3: HAGL bán 5,8 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ, lãnh đạo BGM đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu - Ảnh 3

Tin giao dịch

Tổ chức

Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) – người có liên quan đến Thành viên HĐQT – đăng ký mua 400.000 cổ phiếu FPT của CTCP FPT.

Ngân hàng TMCP Việt Á đã bán 929.500 cổ phiếu DSN của CTCP Công viên nước Đầm Sen.

Công ty TNHH Quảng Cáo Mắt Vàng – cổ đông lớn – đã mua 46.000 cổ phiếu BSC của CTCP Dịch vụ Bến Thành.

Công ty TNHH Đầu tư FC đã bán 133.900 cổ phiếu EVE của CTCP Everpia.

Cá nhân

Ông Hoàng Ngọc Lộc - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đăng ký bán 15.700 cổ phiếu BED của CTCP Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng.

Ông Trần Quang Đán – Phó Tổng Giám đốc - đã bán 44.830 cổ phiếu CNG của CTCP CNG Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Thiện – Thành viên HĐQT – đăng ký bán 500.000 cổ phiếu ELC của CTCP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông.

Ông Hoàng Đức Hùng – cổ đông lớn – đã bán 100.000 cổ phiếu HAX của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.

Bà Phạm Thị Ánh Tuyết – người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc – đã bán 18.000 cổ phiếu GMD của CTCP Gemadept.

Ông Vũ Huy Quý đã mua 1.400.000 cổ phiếu KSH của CTCP đầu tư và phát triển KSH, qua đó trở thành cổ đông lớn của Công ty.

Ông Trịnh Quốc Toản – Phó Tổng Giám đốc – đăng ký bán 7.700 cổ phiếu CAV của CTCP Dây cáp điện Việt Nam.

Ông Phạm Đình Đạt – Thành viên Ban kiểm soát – đăng ký bán 11.500 cổ phiếu GAS của Tổng Công ty Khí Việt Nam.

Ông Nguyễn Hoài Anh – cổ đông lớn – đã bán 998.000 cổ phiếu VC3 của CTCP Xây dựng số 3.

Tùng Lâm (tổng hợp)

KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục