Sẽ sửa Nghị định 123/2020 theo hướng quản lý chặt vi phạm về hoá đơn

Tổng cục Thuế thông tin, đơn vị này vừa tổ chức cuộc họp về việc tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Sẽ sửa Nghị định 123/2020 theo hướng quản lý chặt vi phạm về hoá đơn - Ảnh 1

Phát biểu tại cuộc họp, Quyền Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành cho biết, thực hiện chương trình xây dựng VBQPPL năm 2023 Tổng cục Thuế được giao nhiệm vụ báo cáo cấp có thẩm quyền xây dựng Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ (Nghị định số 123).

Theo Quyền Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành, với việc chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế, việc ngành Thuế triển khai hệ thống hoá đơn điện tử (HĐĐT) trở thành xu hướng tất yếu trong thời đại công nghệ 4.0. Tuy nhiên, sau thời gian triển khai trong thực tiễn đã có những nội dung mới cần được sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123 cho phù hợp.

Trình bày nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123, Vụ trưởng Vụ Chính sách Lưu Đức Huy cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 21/3/2023, Tổng cục Thuế đã có Phiếu lấy ý kiến số 1292/TCT-CS lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ Tài chính về dự thảo Nghị định. Đồng thời, trong các tháng 3-4/2023, Tổng cục Thuế đã triển khai khảo sát thực tế tại các địa phương (gồm: Cần Thơ, Hải Dương, TP. Hà Nội, Bình Định) để trao đổi, lấy ý kiến về các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Nghị định và tổng hợp vướng mắc, khó khăn của các địa phương về triển khai HĐĐT.

Để thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung, ngày 24/7/2023, Bộ Tài chính đã tổ chức cuộc họp về dự thảo Nghị định. Tại cuộc họp, Lãnh đạo Bộ đã giao Tổng cục Thuế tiếp tục rà soát và hoàn thiện dự thảo Nghị định trước khi xin ý kiến bộ, ngành, địa phương.

Tham gia ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định, tập thể Lãnh đạo Tổng cục và đại diện các đơn vị dự họp thống nhất về sự cần thiết phải ban hành Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Đồng thời, tại cuộc họp, đại diện các Cục Thuế và đơn vị chuyên môn đề nghị cần tập trung vào nêu các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 123 từ đó đưa ra các ý kiến cụ thể đối với các vấn đề cần sửa đổi, bổ sung các quy định tại dự thảo Nghị định.

Kết luận cuộc họp, Quyền Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành cảm ơn ý kiến góp ý thẳng thắn, trách nhiệm của đại diện các đơn vị và yêu cầu trên cơ sở các ý kiến góp ý, Vụ Chính sách có trách nhiệm tiếp thu, nghiên cứu để hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Tổng cục báo cáo Bộ Tài chính để triển khai xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương.

Quyền Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành yêu cầu, dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123 phải đảm bảo các yêu cầu. Cụ thể:

Một là, quy định hóa đơn phải đảm bảo tôn trọng thực tiễn kinh doanh.

Hai là, phân định rõ trách nhiệm của cơ quan thuế, DN, người nộp thuế và các tổ chức liên quan.

Ba là, đồng bộ về pháp luật đặc biệt là với pháp luật về kế toán.

Bốn là, đảm bảo tiếp tục ứng dụng, phát triển được hệ thống HĐĐT và các ứng dụng sẵn có.

Năm là, đảm bảo nguyên tắc cải cách thủ tục hành chính.

Quyền Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành nhấn mạnh phải đặc biệt lưu ý công tác quản lý hóa đơn cần phải trên nguyên tắc tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế chấp hành tốt chính sách pháp luật, đồng thời đảm bảo quản lý chặt chẽ với trường hợp cố tình vi phạm.

T.M

Người đưa tin Pháp luật
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục