Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tăng hơn 1.800 tỷ đồng trong 3 tháng

Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết ngày 30/6, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu là 7.424,7 tỷ đồng tăng gần 1.800 tỷ đồng so với hồi tháng 3 trong đó riêng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) là 3.198,38 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 và Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 (sửa đổi, bổ sung) của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quý 2 năm 2023.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết ngày 31/3/2023 là 5.640,34 tỷ đồng.

Tổng số trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong quý 2 năm 2023 (từ ngày 1/4/2023 đến hết ngày 30/6/2023) là 1.779,2 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong quý 2 năm 2023 (từ ngày 1/4/2023 đến hết ngày 30/6/2023) là 5,91 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu dương trong quý 2 năm 2023 là 3,23 tỷ đồng.

Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu âm trong quý 2 năm 2023 là 2,09 tỷ đồng.

Số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết ngày 30/6/2023 là 7.424,7 tỷ đồng.

Hiện tại theo Bộ Tài chính có 34 thương nhân đầu mối xăng dầu. Đơn vị có số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu lớn nhất là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) là 3.198,38 tỷ đồng. Tiếp theo là Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà có số dư là 612,32 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức có số dư là 468,34 tỷ đồng; Công ty Cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp 454,27 tỷ đồng...

4 đơn vị thương nhân đầu mối có Quỹ Bình ổn giá xăng dầu âm là Công ty Cổ phần xăng dầu Tân Nhật Minh -32,22 tỷ đồng; Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần -22,42 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư phát triển Trường An -12,56 tỷ đồng; Công ty TNHH Petro Bình Minh -4,12 tỷ đồn.

An Nhiên

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục