Quốc Cường Gia Lai tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên vì lý do bất khả kháng

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai không thể diễn ra theo kế hoạch vì sự vắng mặt của 2 cổ đông lớn là bà Nguyễn Thị Như Loan và bà Nguyễn Ngọc Huyền My.

 

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (MCK: QCG).  
Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (MCK: QCG).  
 

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (MCK: QCG) là công ty gắn liền với tên tuổi của doanh nhân "Cường Đô La" và nữ doanh nhân Nguyễn Thị Như Loan. Hoạt động kinh doanh chính của công ty là phát triển bất động sản và xây dựng.

Dù tổ chức trễ nhưng đại hội của QCG vẫn không thể diễn ra

Trong buổi sáng ngày 30/6/2024, Quốc Cường Gia Lai đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tuy nhiên do chỉ có đại diện hơn 18% tổng số cổ phần có biểu quyết có mặt nên Đại hội đồng cổ đông của doanh nghiệp này đã không thể tiến hành.

Theo đại diện ban kiểm tra tư cách cổ đông: “ Vì sức khỏe của Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Như Loan không tốt do phải mổ vào ngày 28/06 vừa rồi, đồng thời cổ đông lớn là bà Nguyễn Ngọc Huyền My cũng không thể tham dự. Sự việc bất khả kháng này khiến đại hội không thể tiếp tục, xin được dời vào một ngày khác theo quy định”

Được biết, tính đến ngày 31/12/2023, bà Loan - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai đang sở hữu gần 102 triệu cổ phiếu QCG, tương đương tỷ lệ 37% vốn. Bà Huyền My (con gái bà Loan) sở hữu gần 39,4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 14,3% vốn. Như vậy, với tổng số cổ phần sở hữu của bà Loan và bà My là 51,3% nên Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của QCG đã không thể tiến hành do không đủ số cổ đông có quyền biểu quyết theo quy định.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, trường hợp cuộc họp đại hội thường niên lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì thông báo mời họp lần thứ 2 phải được gửi đi trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức lần 1 không thành, nếu Điều lệ công ty không quy định khác.

Doanh thu sụt giảm 77%

Về bức tranh tài chính của QCG, trong Qúy I/2024, QCG ghi nhận doanh thu thuần chỉ đạt 39 tỷ đồng, giảm 77% so với Quý 1/2023. Lãi ròng chỉ đạt gần 1,4 tỉ đồng.

Công ty ghi nhận 6 tỷ đồng từ doanh thu từ hoạt động tài chính trong khi chi phí tài chính chiếm tới 9 tỷ đồng

Chi phí bán hàng chỉ hơn 321 triệu đồng. Trong khi đó chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn giữ ở mức 3,4 tỷ đồng. Trừ đi các chi phí khác và thuế, Lợi nhuận sau thuế của QCG chỉ vỏn vẹn 651 triệu đồng, bằng 1/3 so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2024, Quốc Cường Gia Lai đặt mục tiêu doanh thu thuần 1.300 tỷ đồng, cùng với đó là lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng, lần lượt gấp 3 lần và 20 lần thực hiện của năm 2023.

Như vậy, với kết quả kinh doanh Quý 1, QCG mới chỉ hoàn thành được chưa tới 1% so với kế hoạch đề ra.

 

Đình Vũ

Ngày Nay
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục