Quảng Nam: Thu hồi hơn 19.000 m2 đất của Suntory Pepsico Việt Nam

UBND tỉnh Quảng Nam sẽ thu hồi 19.477,5m2 đất tại phường Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn do Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam đang quản lý.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký Quyết định 775/QĐ-UBND, thu hồi đất của Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam, tên trước đây là Công ty Pepsico Việt Nam.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam thu hồi diện tích đất 19.477,5m2 tại xã Điện Thắng Bắc, nay là phường Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn do Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam quản lý theo các Quyết định 4402/QĐ-UB ngày 15/10/2004 và số 1045/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh.

Trước đó, UBND tỉnh đã thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án và công ty không còn nhu cầu sử dụng, có văn bản tự nguyện trả lại đất, thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai năm 2013.

Giao diện tích đất thu hồi này cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam quản lý, đề xuất phương án sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

Quảng Nam sẽ thu hồi gần 19,5 nghìn m2 đất của Pepsico Việt Namv.
Quảng Nam sẽ thu hồi gần 19,5 nghìn m2 đất của Pepsico Việt Namv.

Ông Bửu yêu cầu, Chi cục Quản lý đất đai chuyển thông tin địa chính cho Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính; thu hồi, quản lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty Pepsico Việt Nam.

Trường hợp không thu hồi được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Văn phòng Đăng ký Đất đai thực hiện việc thông báo, hủy Giấy chứng nhận theo đúng quy định pháp luật.

Chi cục Quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Điện Bàn, UBND phường Điện Thắng Bắc thực hiện bàn giao diện tích đất thu hồi cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam quản lý theo quy định của pháp luật.

Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam chịu trách nhiệm, chấp hành quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Doanh nghiệp này thực hiện tháo dỡ, thanh lý toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuê theo nội dung đã cam kết trước đó.

Đồng thời, đơn vị phối hợp với Chi cục Quản lý đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Điện Bàn, UBND phường Điện Thắng Bắc bàn giao đất thu hồi cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam quản lý.

Suntory Pepsico Việt Nam phải bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam để quản lý theo quy định.

“Trường hợp Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam không tự nguyện chấp hành việc bàn giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam quản lý thì UBND thị xã Điện Bàn ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật”, ông Bửu thông tin.

Minh Anh

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục