Quảng Nam điều chỉnh tiến độ loạt dự án bất động sản

Một loạt dự án bất động sản vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vừa được tỉnh này thống nhất điều chỉnh giãn tiến độ thực hiện dự án thêm 12- 24 tháng so với với tiến độ đã được UBND tỉnh chấp thuận ban đầu.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất điều chỉnh tiến độ đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn do Công ty TNHH Đại Việt làm chủ đầu tư. Đối với Dự án Khu dân cư mới Bình An 2, thống nhất điều chỉnh đến hết tháng 3/2023 hoàn thành toàn bộ dự án. Giãn tiến độ thêm 24 tháng so với tiến độ đã được UBND tỉnh chấp thuận ngày 20/9/2019.

Dự Án Khu Đô Thị Mới An Phú (Quảng Nam).
Dự Án Khu Đô Thị Mới An Phú (Quảng Nam).

Dự án Khu đô thị An Phú, giãn tiến độ đến hết tháng 4/2023 hoàn thành toàn bộ dự án, giãn tiến độ thêm 24 tháng so với tiến độ đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 6258/UBND-KTN ngày 18/10/2019. Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Phú Thịnh do Công ty TNHH MTV Dịch vụ tổng hợp Phước Nguyên làm chủ đầu tư thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đến hết tháng 4/2023 hoàn thành toàn bộ dự án.

Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị SBC Miền Trung do Công ty TNHH Thương mại đầu tư và Xây dựng tổng hợp SBC Miền Trung làm chủ đầu tư tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn đến hết tháng 9/2022 hoàn thành toàn bộ dự án, giãn tiến độ thêm 12 tháng so với tiến độ đã được UBND tỉnh chấp thuận.

Thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Ngân Câu do Công ty Cổ phần Vinaconex 25 làm chủ đầu tư tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn đến hết tháng 12/2023 hoàn thành toàn bộ dự án, giãn tiến độ thêm 24 tháng so với tiến độ đã được UBND tỉnh chấp thuận.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với địa phương và các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm các vướng mắc phát sinh trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để được giao đất, cấp phép xây dựng, triển khai thi công hoàn thành toàn bộ dự án đảm bảo tiến độ điều chỉnh nêu trên.

Không được ủy quyền cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên danh, liên kết, hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn thực hiện ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua bất động sản theo quy định tại khoản 5 Điều 13 Luật 2 Kinh doanh bất động sản. Thực hiện công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định tại Điều 6 Luật Kinh doanh bất động sản và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu, nội dung về hồ sơ và hiệu quả đầu tư dự án.

Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án, phối hợp cơ quan liên quan hoàn thành thủ tục xác định phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất theo quy định hiện hành, quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

Lập tiến độ chi tiết dự án, tiến độ triển khai đầu tư và kế hoạch bố trí vốn thực hiện trình Sở Xây dựng, Sở TN&MT, UBND thị xã Điện Bàn thẩm định làm cơ sở quản lý tiến độ thực hiện dự án và triển khai thực hiện dự án theo quy định. Thực hiện đầy đủ thủ tục đầu tư tiếp theo của dự án theo đúng quy định, ký phụ lục cam kết tiến độ, trong đó phải cam kết thời gian hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai thi công xây dựng.

Chủ đầu tư các dự án có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức nghiệm thu, bàn giao khi dự án hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định.

Nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư được quy định trong pháp luật về xây dựng, nhà ở, đất đai, kinh doanh bất động sản và các quy định hướng dẫn của UBND tỉnh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư xây dựng dự án, kinh doanh bất động sản tại dự án. Sau khi được UBND tỉnh đồng ý điều chỉnh tiến độ mà công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vướng mắc không triển khai thực hiện được phải báo cáo đề xuất hướng xử lý, không để kéo dài dự án.

Hoàng Tư

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục