PNJ thay đổi chức danh, vị trí của loạt lãnh đạo

PNJ vừa bổ nhiệm ông Lê Trí Thông, Tổng Giám đốc làm quản lý và điều hành Khối Chiến lược, ông Nguyễn Ngọc Văn Quân - Quyền Giám đốc Khối làm Giám đốc cao cấp...

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa công bố thông tin về việc thay đổi cơ cấu tổ chức, thay đổi nhân sự.

Theo đó, HĐQT vừa bổ nhiệm ông Lê Trí Thông, Tổng Giám đốc PNJ làm quản lý và điều hành Khối Chiến lược của công ty kể từ ngày 6/2/2023 cho đến khi công ty bổ nhiệm được người chuyên trách.

Đồng thời, ông Nguyễn Ngọc Văn Quân, đang nắm vị trí Quyền Giám đốc Khối sẽ được bổ nhiệm làm Giám đốc cao cấp - cung ứng kể từ ngày 16/2/2023 với thời hạn 3 năm.

Ngoài ra, HĐQT cũng đã miễn nhiệm chức danh Giám đốc Khối Chiến lược và bổ nhiệm chức danh Giám đốc cao cấp - Vận hành đối với ông Đào Trung Kiên, có hiệu lực từ ngày 6/2/2023 với kỳ hạn 3 năm.

Ông Lê Trí Thông, Tổng Giám đốc PNJ

Ông Lê Trí Thông, Tổng Giám đốc PNJ

HĐQT cũng miễn nhiệm chức Giám đốc Khối Tài chính - Vận hành và bổ nhiệm chức Giám đốc cao cấp - Tài chính đối với bà Đặng Thị Lài. Bà Đặng Thị Lài cũng vừa được thông qua miễn nhiệm chức Thành viên HĐQT của Công ty TNHH Một Thành Viên Thời Trang CAO (CAF) - công ty con của PNJ kể từ ngày 31/3/2023.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng vừa bổ nhiệm ông Huỳnh Đức Huy làm Tổng Giám đốc công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ (PNJP) kể từ ngày 6/2/2023 với kỳ hạn 3 năm.

Về tình hình kinh doanh, quý IV/2022, doanh thu bán hàng mang về cho PNJ hơn 8.300 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu đến từ doanh thu bán vàng, bạc, đá quý với hơn 8.200 tỷ đồng.

Kỳ này, giá vốn hàng bán tăng gần 19% với tốc độ nhanh hơn doanh thu khiến biên lãi gộp thu hẹp từ 18,2% xuống 17,7%.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính kỳ này tăng vọt, lên hơn 37 tỷ đồng, gấp 12,3 lần cùng kỳ, chủ yếu do tăng lãi tiền gửi và chênh lệch tỷ giá. Chi phí tài chính và chi phí bán hàng cùng tăng 38%, lần lượt hơn 57 tỷ đồng và gần 707 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ các chi phí, PNJ lãi sau thuế quý IV hơn 466 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước.

PNJ thay đổi chức danh, vị trí của loạt lãnh đạo - Ảnh 1

Lũy kế cả năm 2022, PNJ đạt doanh thu thuần hơn 33.876 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 1.807 tỷ đồng, tăng lần lượt 73% và 76% so với năm 2021. Với kết quả này, PNJ vượt 31% và 37% các chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2022.

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của PNJ mở rộng 25% so với hồi đầu năm, lên 13.321 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho tăng mạnh 20%, các khoản phải thu ngắn hạn tăng gần 62%. Ngoài ra, kỳ này, công ty còn ghi nhận thêm 200 tỷ đồng khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.

Cũng tính đến cuối năm 2022, nợ phải trả của doanh nghiệp đạt hơn 4.723 tỷ đồng, tăng gần 4% so với đầu năm, chủ yếu do khoản phải trả người lao động gấp 2,3 lần, ghi nhận hơn 890 tỷ đồng.

     

Lê Thanh Hồng

Người đưa tin Pháp luật
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục