Phân bón Bình Điền: Lỗ sau thuế hơn 39 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm 294 tỷ

Kết thúc quý I/2023, công ty phân bón Bình Điền ghi nhận lỗ hơn 39 tỷ đồng sau thuế. Đặc biệt, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp này đang âm 294 tỷ đồng, trong khi con số này cùng kỳ năm 2022 là gần 20 tỷ đồng.

Công ty CP Phân bón Bình Điền (mã chứng khoán: BFC- HoSE) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023.

Theo đó, tính đến ngày 31/3/2023, tổng tài sản của phân bón Bình Điền chỉ còn 4.096 tỷ đồng, giảm 192 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho của doanh nghiệp này tăng lên mức 2.558 tỷ đồng.
Trong 3 tháng đầu năm 2023, BFC ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.343 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ năm 2022. Giá vốn bán hàng ghi nhận 1.259,6 tỷ đồng, giảm 44,8%. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của BFC đạt 83 tỷ đồng, trong khi con số này ở quý I/2022 đạt mức 312 tỷ đông. Đặc biệt, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh lỗ 38 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức lợi nhuận 107 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu hoạt động tài chính của phân bón Bình Điền ghi nhận 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính ở mức gần 35,3 tỷ đồng, gấp 11,7 lần doanh thu. Tính riêng chi phí lãi vay là 33 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng ở mức 64,5 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 25,5 tỷ đồng. Kết quả, Phân bón Bình Điền lỗ sau thuế hơn 39 tỷ đồng, trong khi quý I/2022 doanh nghiệp này đạt mức lãi hơn 86 tỷ đồng.

Nợ phải trả ghi nhận 2.831 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với đầu năm. Trong đó phần lớn là nợ vay với 2.058 tỷ đồng ngắn hạn và 18,3 tỷ đồng vay dài hạn. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp giảm 6,4% so với đầu năm.

Phân bón Bình Điền: Lỗ sau thuế hơn 39 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm 294 tỷ - Ảnh 1

Ngày 28/4, Phân bón Bình Điền đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2023. Công ty đặt mục tiêu sản lượng sản xuất năm nay đạt 585.570 tấn (tăng 12% so với kết quả năm 2022), sản lượng tiêu thụ 585.570 tấn (tăng 15% so với kết quả thực hiện năm 2022).

Bình Điền đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2023 đạt 7.476 tỷ đồng (giảm 14% so với kết quả thực hiện 2022), lợi nhuận trước thuế hợp nhất 220 tỷ đồng (giảm 6% so với kết quả thực hiện 2022).

Cũng liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp này, ngày 29/5, CTCP Phân bón Bình Điền cho biết sẽ thực hiện việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2022 vào tháng 6/20230.

Cụ thể, phân bón Bình Điền sẽ chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông (2.000 đồng/cp), tương ứng dự chi 114,33 tỷ đồng cho 57,16 triệu cổ phiếu đang lưu hành.

Vào ngày 10/2/2023, BFC đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 6%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông với số tiền dự kiến là 34,3 tỷ đồng. Tại thông báo ngày 29/5, doanh nghiệp cho biết sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 14%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông, tương ứng 1.400 đồng/cp. Với hơn 57 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến BFC sẽ phải chi 80,3 tỷ đồng cho lần trả cổ tức này.

Thời gian đăng ký cuối cùng để cổ đông được nhận chi trả cổ tức đợt này sẽ vào ngày 16/6. Ngày thực hiện chi trả cổ tức vào ngày 30/6.

 

Nhân Văn

Đời sống & Pháp luật
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục