Ocean Group đề nghị điều tra về giao dịch cổ phiếu bất thường

Tập đoàn Đại Dương đã gửi văn bản đề nghị HoSE kiểm tra các thông tin liên quan đến giao dịch của cổ phiếu OGC trong phiên chiều 14/9.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, MCK: OGC) vừa ra thông báo về giao dịch bất thường của cổ phiếu trong phiên khớp lệnh liên tục chiều 14/9. Cụ thể, cổ phiếu OGC không thể đặt lệnh mua/bán từ đa số các công ty chứng khoán.

Phía công ty cho biết, trong thời gian này, giao dịch chứng khoán của OGC hầu như không phát sinh các lệnh mua, chỉ phát sinh một số lệnh bán với khối lượng nhỏ được thể hiện trên bảng giao dịch. Kết thúc phiên khớp lệnh liên tục, chỉ có 2 lệnh mua/bán thực hiện thành công tại mức giá 16.200 đồng/cổ phiếu với khối lượng 100 cổ phần.

Bên cạnh đó, tại phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa, cổ phiếu OGC lại giao dịch bình thường với khối lượng giao dịch 389.700 cổ phiếu. Giá đóng cửa chiều 14/9 của cổ phiếu OGC là 15.200 đồng/cổ phiếu, giảm 4,1% so với giá tham chiếu.

Liên quan đến vấn đề trên, công ty đã gửi văn bản đề nghị Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) kiểm tra lại các thông tin liên quan đến giao dịch của cổ phiếu OGC trong phiên chiều 14/9.

OGC đã có thông báo về việc cổ phiếu giao dịch bất thường trong phiên khớp lệnh chiều 14/9.

OGC đã có thông báo về việc cổ phiếu giao dịch bất thường trong phiên khớp lệnh chiều 14/9.

Thời điểm hiện tại, mã chứng khoán OGC đang thuộc diện hạn chế giao dịch, theo đó cổ phiếu trên chỉ được giao dịch trong phiên chiều của ngày giao dịch.

Trong thông báo, Tập đoàn Đại Dương cũng khẳng định không bị áp dụng bất kỳ biện pháp hay chế tài mới nào liên quan đến việc hạn chế giao dịch đối với mã cổ phiếu GC và cam kết thực hiện đầy đủ các quy định áp dụng đối với công ty niêm yết đặc biệt đảm bảo việc công bố thông tin kịp thời và chính xác.

Trước đó vào ngày 31/8, Tập đoàn Đại Dương đã nhận quyết định từ HoSE về việc giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu OGC với lý do lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ 6 tháng đầu năm là âm 33,53 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/6/2022 là âm 2.759,65 tỷ đồng.

Đồng thời, cổ phiếu OGC vẫn thuộc diện chứng khoán bị hạn chế do tổ chức niêm yết chậm nộp Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Nguyễn Phương Anh

Người đưa tin Pháp luật
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục