Ninh Bình yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành các dự án NƠXH đúng tiến độ

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu chủ đầu tư dự án nhà ở phải triển khai thực hiện các dự án phát triển nhà ở theo đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt.

Ninh Bình phấn đầu hoàn thành 2.700 căn chung cư dành cho người thu nhập thấp trong 2 năm tới.
Ninh Bình phấn đầu hoàn thành 2.700 căn chung cư dành cho người thu nhập thấp trong 2 năm tới.

UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình năm 2024, nhằm cụ thể hoá Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình 5 năm giai đoạn 2021 – 2025.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2023 – 2025, Ninh Bình sẽ hoàn thành khoảng 271.800m2 sàn nhà ở xã hội, trong đó ước tính có khoảng 197.351m2 sàn hoàn thành từ các dự án nhà ở xã hội đang triển khai xây dựng và 74.450m2 sàn hoàn thành từ các dự án nhà ở xã hội đang kêu gọi đầu tư phát triển mới.

Trong đó, có 2 dự án nhà ở xã hội độc lập là: Dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại phường Ninh Phong (thành phố Ninh Bình) có diện tích 1,36ha, khi hoàn thành sẽ cung cấp ra thị trường 20.100m2 sàn với 335 căn chung cư và dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2023 - 2025; Dự án khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Gián Khẩu (chưa lựa chọn được chủ đầu tư) tại xã Gia Tân, Gia Trấn (huyện Gia Viễn) có diện tích 4,96ha, khi hoàn thành sẽ cung cấp 175.472m2 sàn với 2.018 căn chung cư và 12.729m2 sàn với 94 căn nhà ở riêng lẻ, giai đoạn 2023 – 2025 phấn đấu hoàn thành 854 căn chung cư với tổng diện tích sàn 76.553m2 sàn.

Ngoài ra, trên địa bàn thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư, thành phố Tam Điệp cũng đã bố trí 3 dự án nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20% trong dự án nhà ở thương mại đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người thu nhập thấp với tổng số gần 1.500 căn chung cư cung ứng ra thị trường cho người thu nhập thấp, trong giao đoạn 2023-2025 sẽ cơ bản hoàn thành.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu chủ đầu tư dự án nhà ở phải triển khai thực hiện các dự án phát triển nhà ở theo đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt. Xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện đối với khu đất đầu tư, khẩn trương triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng theo đúng quy định, cân đối nguồn vốn để xây dựng cụ thể lộ trình, tiến độ thực hiện để đảm bảo tuân thủ các quy định về lập dự án đầu tư theo quy định.

Viết Huy

VietnamFinance
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục