Nhiều vi phạm về quản lý đất đai tại Cà Mau

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đề nghị xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai giai đoạn năm 2017-2021 tại tỉnh Cà Mau.

Theo kết quả kiểm toán về chuyên đề công tác quản lý nhà nước về đất đai giai đoạn năm 2017-2021 của tỉnh Cà Mau, KTNN đề nghị UBND tỉnh xem xét xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan theo quy định đối với các trường hợp, cụ thể:

Nhiều vi phạm quản lý nhà nước về đất đai tại Cà Mau. Ảnh minh hoạ.
Nhiều vi phạm quản lý nhà nước về đất đai tại Cà Mau. Ảnh minh hoạ.

Hội đồng thẩm định KHSDĐ (trong đó Sở TN&MT là cơ quan thường trực của Hội đồng) không có ý kiến đối với việc bản đồ KHSDĐ chưa phù hợp với bản đồ Quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ) tại một số tuyến đường theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 (bản đồ KHSDĐ huyện Năm /BCKT-QL.SDĐ).

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định trường hợp "Tách thửa đất do nhà đầu tư thỏa thuận với người sử dụng đất về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư” tại khoản 7 Điều 5 Quyết 59/2018/QĐ-UBND (nay là khoản 7 Điều 7 Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 30/11/2021) không phù hợp với quy định tại Điều 29 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ;

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất đối với Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam tại Khu Công nghiệp Khánh An, xã Khánh An, huyện U Minh theo giá đất được ban hành năm 2015 (giá 324.000 đồng/m2, chưa tính chi phí đầu tư hạ tầng theo Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh Cà Mau về việc Phê duyệt giá đất cụ thể thu tiền thuê đất Khu Công nghiệp Khánh An) là chưa đúng với thời điểm tính tiền cho thuê đất (năm 2020) theo quy định tại khoản 3 Điều 108 Luật Đất đai năm 2013;

Bổ sung dự án vào KHSDĐ không đúng quy định tại Điều 46 Luật Đất đai năm 2013 (Bổ sung Dự án ĐTXD cửa hàng xăng dầu Tố Nga vào KHSDĐ năm 2016 thành phố Cà Mau;

KTTN chỉ ra Sở cho phép chuyển đổi mục đích SDĐ căn cứ theo Giấy phép quy hoạch thực hiện dự án để đánh giá sự phù hợp với QHSDĐ là không đúng theo quy định tại khoản 1, Điều 6, Điều 14 và khoản 1, Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 (Công ty CP Chế biến và Dịch vụ thủy sản Cà Mau);

Cho chuyển mục đích SDĐ, cho thuê đất không phù hợp với QHSDĐ, KHSDĐ theo quy định tại khoản 1 Điều 6; Điều 14 và khoản 1 Điều 52 Luật Đất đai năm 2013; chưa phù hợp với quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng theo quy định tại khoản 1, Điều 19 Luật Lâm nghiệp (Công ty TNHH Xăng dầu Tố Nga; Công ty CP Chế biến và Dịch vụ thủy sản Cà Mau; Công ty TNHH MTV Xăng dầu Trung Nhân; Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại xuất khẩu Đại Phát; Công ty TNHH MTV An Khương Nguyễn Huân; Công ty TNHH TMDV Trường Khánh; Công ty CP Công nghệ Nông nghiệp và Thủy sản AGRITECH; Công ty Cổ phần Đầu tư thủy điện Sông Lam; Công ty TNHH MTV chăn nuôi Hải Hoà; Công ty TNHH Á Châu Hoà Thành; Công ty CP Khang Minh Cà Mau; Ban quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau ( Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục Đông - Tây tỉnh Cà Mau).

Đối với Sở Xây dựng trong việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Khóm 5, Phường 1, thành phố Cà Mau, tỷ lệ 1/500: bố trí diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội 16.9% (diện tích 1,7968 ha), chưa đảm bảo diện tích tối thiểu 20% (diện tích 2,1221 ha) theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015.

Nhật Tâm

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục