Nhiều tồn tại, vi phạm trong quản lý, sử dụng đất tại Nam Định

Với những vi phạm được phát hiện, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tổ chức rà soát và xử lý về kinh tế tổng số tiền tạm tính là gần 68 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo Kết luận thanh tra về trách nhiệm của UBND tỉnh Nam Định trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng (giai đoạn 2015 - 2020); công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai (giai đoạn 2010 - 2020).

Theo Thanh tra Chính phủ, việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Nam Định còn chậm, chưa cụ thể; chưa chú trọng thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng; có cuộc thanh tra thực hiện chưa đầy đủ trình tự, thủ tục.

Chủ tịch UBND các cấp, sở, ngành chưa tiếp dân định kỳ đầy đủ, vẫn tồn tại việc ủy quyền, phân công cho cấp phó tiếp; công tác phối hợp trong công tác tiếp công dân chưa kịp thời; việc mở sổ, ghi chép tại sổ tiếp công dân chưa đầy đủ thông tin.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt tồn tại, vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất tại tỉnh Nam Định.
Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt tồn tại, vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất tại tỉnh Nam Định.

Đồng thời, việc tổ chức, triển khai thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập tại một số đơn vị còn chậm, nội dung thông tin kê khai tại một số bản kê khai chưa đầy đủ; thực hiện quy định chuyển đổi vị trí công tác còn mang tính hình thức, còn nhầm lẫn giữa chuyển đổi vị trí công tác với luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức.

Về công tác quản lý, sử dụng đất, Thanh tra Chính phủ chỉ ra, còn 6 dự án thuê đất với tổng diện tích 1,77ha, chủ đầu tư dự án đã sử dụng đất nhưng chưa ký hợp đồng thuê đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất. UBND tỉnh Nam Định chậm triển khai thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; cho Công ty TNHH MTV Phương Hiển thuê 512,6 m2 đất tại thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh nhưng không thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Về nội dung này, UBND tỉnh Nam Định đã chủ động khắc phục và ban hành Quyết định số 488/QĐ-Ủy ban Nhân dân về việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Phương Hiển và giao cho Ủy ban Nhân dân huyện Trực Ninh quản lý theo quy định của pháp luật.

Còn có dự án xác định vị trí, gửi thông tin để tính tiền thuê đất không đúng với hiện trạng của thửa đất. Vẫn còn 17 doanh nghiệp được cổ phần hóa đang sử dụng khoảng 57,52ha đất chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý như: lập, phê duyệt phương án sử dụng đất, ký hợp đồng thuê đất.

Qua thanh tra 3 dự án sử dụng đất cho thấy vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót. Cụ thể, đối với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Dương: việc xác định tiền thuê đất theo phương pháp thặng dư của cơ quan chức năng còn nhiều lúng túng, có một số khoản doanh thu, chi phí của dự án được xác định chưa phù hợp.

Chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Dương đã xây dựng nhà điều hành, cụm bể nước thải trên ô đất hạ tầng kỹ thuật khi chưa được cơ quan chức năng bàn giao đất và tính tiền thuê đất.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng nhà máy đóng tàu Thịnh Long, huyện Hải Hậu: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định giao 825.257,9m2 đất cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đóng tàu Thịnh Long thực hiện dự án thiếu thủ tục quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Chủ đầu tư không tổ chức lập, điều chỉnh dự án, điều chỉnh quy hoạch chi tiết khi diện tích đất dự án giảm còn 418.028m2 theo Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 29/1/2015 của UBND huyện Hải Hậu; triển khai san lấp mặt bằng, đầu tư một số hạng mục công trình vào năm 2007 - 2008 khi chưa được giao đất và cấp phép xây dựng; chậm triển khai dự án từ năm 2013, không làm thủ tục điều chỉnh, gia hạn tiến độ thực hiện dự án.

Liên quan tới hoạt động đầu tư công và công tác quản lý, sử dụng đất, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tổ chức rà soát và xử lý về kinh tế tổng số tiền tạm tính gần 68 tỷ đồng.

Thêm vào đó, UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền; đồng thời chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan đến những thiếu sót, vi phạm trong kết luận thanh tra.

Hoàng Tư

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục