Nhiều sai phạm trong việc bán bảo hiểm, MB Ageas đang kinh doanh thế nào?

Ngày 29/6, Bộ Tài chính ban hành Kết luận thanh tra số 810/KLBTC về việc thanh tra chuyên đề bán sản phẩm bảo hiểm thông qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và nội dung liên quan tại Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas.

Theo thông báo kết luận thanh tra, năm 2021, MB Ageas triển khai bán bảo hiểm thông qua 2 tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (bancass) bao gồm Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (ngân hàng MB - MBBank) và Công ty tài chính TNHH MB Shinsei (hay Công ty tài chính M.Credit).

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và số liệu báo cáo của Công ty, tổng doanh thu phí bảo hiểm qua kênh bancass đạt 4.466,52 tỷ đồng, tương ứng 78% tổng doanh thu phí, doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới qua kênh bancass đạt 2.820,910 tỷ đồng, tương ứng 74% tổng doanh thu phí khai thác mới.

Tỷ lệ chấm dứt hợp đồng bảo hiểm sau năm thứ nhất lên tới 32,4%

Năm 2021, Công ty phát hành mới 66.757 hợp đồng bảo hiểm qua kênh bancass, trong đó 3.946 hợp đồng bảo hiểm bị hủy bỏ trong thời gian cân nhắc (tương ứng với tỷ lệ 5,91% ), tình hình hủy bỏ và chấm dứt hợp đồng bảo hiểm sau thời gian cân nhắc (năm thứ nhất) của các hợp đồng bảo hiểm phát hành qua kênh bancass là 32,4%.

Qua thanh tra chọn mẫu phát hiện 31 trường hợp đại lý bảo hiểm chưa thực hiện đúng quy định trong quá trình triển khai bán bảo hiểm.

Cụ thể, có 5 đại lý bảo hiểm (là đại lý bảo hiểm cá nhân, ký hợp đồng với Công ty) chưa thực hiện đúng quy định của Công ty về hướng dẫn khách hàng điền thông tin, kê khai hồ sơ yêu cầu bảo hiểm; 4 đại lý bảo hiểm (là đại lý bảo hiểm cá nhân, ký hợp đồng với Công ty) chưa thực hiện đúng quy định của Công ty về gặp mặt, giám sát khách hàng ký hồ sơ, tài liệu.

Ngoài ra, cơ quan chức năng xác định có 2 đại lý bảo hiểm (là đại lý bảo hiểm cá nhân, ký hợp đồng với Công ty) chưa thực hiện đúng quy định của Công ty để cho người khác sử dụng mã số đại lý của mình hoặc sử dụng mã số đại lý của người khác để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm.

Đồng thời, có 11 đại lý bảo hiểm (là đại lý bảo hiểm cá nhân, ký hợp đồng với Công ty) chưa bảo đảm thực hiện đúng quy định của Công ty liên quan đến chất lượng tư vấn của đại lý; có 9 đại lý bảo hiểm (là đại lý bảo hiểm cá nhân, ký hợp đồng với Công ty) chưa đảm bảo thực hiện đúng quy định của Công ty về sử dụng biên lai thu phí, chậm bàn giao hợp đồng bảo hiểm,...

Về chi phí hoạt động đại lý bảo hiểm, MB Ageas hạch toán các khoản chi phí liên quan đến hoạt động bancass là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2021 chưa đúng quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy định pháp luật về thuế với tổng số tiền là hơn 5,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bộ Tài chính xác định các quy trình, quy chế của MB Ageas chưa có quy định xử lý kỷ luật đối với cá nhân là nhân viên thuộc đại lý tổ chức là Ngân hàng MB. Quy trình tuyển dụng, đào tạo đại lý kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng chưa có bước đối soát với ngân hàng về danh sách nhân viên tham gia đào tạo trước khi tổ chức đào tạo.

MB Ageas Life xây dựng trên cơ sở liên doanh giữa 3 đối tác gồm Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) của Việt Nam, Tập đoàn Ageas từ Bỉ và Công ty bảo hiểm nhân thọ Muang Thai từ Thái Lan.
MB Ageas Life xây dựng trên cơ sở liên doanh giữa 3 đối tác gồm Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) của Việt Nam, Tập đoàn Ageas từ Bỉ và Công ty bảo hiểm nhân thọ Muang Thai từ Thái Lan.

MB Ageas đang kinh doanh thế nào?

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas (MB Ageas Life) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 74/GP/KDBH, ngày 21/7/2016 của Bộ Tài chính.

MB Ageas Life xây dựng trên cơ sở liên doanh giữa 3 đối tác gồm Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) của Việt Nam, Tập đoàn Ageas từ Bỉ và Công ty bảo hiểm nhân thọ Muang Thai từ Thái Lan.

Theo báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, kết thúc năm 2022, MB Ageas ghi nhận doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt gần 6.395 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính ở mức hơn 537 tỷ đồng, tăng 78%.

Đáng chú ý, hạng mục chi phí hoạt động tài chính trong năm 2022 của MB Ageas tăng đột biến lên mức 292 tỷ đồng, gấp 11 lần so với con số 26 tỷ đồng cùng kỳ. Theo thuyết minh, công ty phải trích lập dự phòng đầu tư 160 tỷ đồng, 93 tỷ đồng lỗ đầu chứng khoán, chi phí hoạt động ủy thác đầu tư là 38,6 tỷ đồng, lỗ chênh lệch tỷ giá hơn 688 triệu đồng.

Trừ đi các chi phí, MB Ageas báo lãi sau thuế hơn 64,4 tỷ đồng, giảm tới 71% so với cùng kỳ. Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của công ty đạt 9.575 tỷ đồng, tăng gần 33% so với đầu năm. Trong đó, 1.807 tỷ đồng là giá trị đầu tư tài chính ngắn hạn, 5.925 tỷ đồng là giá trị đầu tư tài chính dài hạn (chiếm 62% tổng tài sản). Các số liệu cũng cho thấy MB Ageas đang nắm giữ khoảng 2.395 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp.

Vốn chủ sở hữu của MB Ageas tính đến cuối năm 2022 là 1.771 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 4,4; tương ứng với khoản nợ phải trả lên tới 7.800 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính cũng thể hiện sự chênh lệch lớn trong việc phân bổ chi phí đào tạo, tuyển dụng và lương cho đội ngũ bán hàng. Theo đó, trong năm 2022, MB Ageas chỉ chi hơn 4,4 tỷ đồng cho đào tạo, tuyển dụng, trong khi đó chi tới hơn 43 tỷ đồng để trả lương cho đội ngũ bán hàng (chưa tính các khoản thưởng, hoa hồng khác).

PV

Đời sống & Pháp luật
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục