Ngân hàng tăng, giảm lãi suất phải báo cáo hàng tuần

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các ngân hàng phải báo cáo lãi suất tiền gửi và cho vay của các giao dịch phát sinh mới trong kỳ báo cáo hàng tuần.

Ngân hàng Nhà nước cho biết mục đích là để phục vụ việc quản lý hoạt động ngân hàng và điều hành chính sách tiền tệ. 

Theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng phải thực hiện báo cáo lãi suất định kỳ hằng tuần, và phải gửi trước 11h ngày thứ hai của tuần tiếp theo cho Vụ Chính sách tiền tệ, thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Trường hợp ngân hàng có quyết định thay đổi về mức lãi suất trong kỳ báo cáo tuần thì phải gửi quyết định điều chỉnh lãi suất cho Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng tăng giảm lãi suất phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.
Ngân hàng tăng giảm lãi suất phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.

Sau một thời gian đua lãi suất, một vài tuần gần đây cuộc đua lãi suất có hạ nhiệt. Tuy nhiên, nhiều ngân hàng vẫn phản ánh có tình trạng ngân hàng niêm yết lãi suất huy động thấp hơn lãi suất huy động thực tế.

Hiện có ngân hàng đã chào mức lãi suất huy động lên đến 12,7%/năm cho kỳ hạn từ 18 tháng. Còn nếu gửi từ 13 tháng lãi suất lên đến 12,5%/năm.

Lãi suất huy động tại một số ngân hàng lên cao sẽ khiến cho mặt bằng lãi suất huy động và cho vay trên thị trường bị đẩy lên, đồng thời dẫn đến rủi ro tiềm ẩn về nợ xấu có thể phát sinh trong tương lai.

PV

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục