Ngân hàng SHB muốn chào bán gần 540 triệu cổ phiếu

Kế hoạch của Ngân hàng SHB là tăng vốn điều lệ lên hơn 26.674 tỷ đồng thông qua chia cổ tức năm 2019 và 2020 và chào bán gần 540 triệu cổ phiếu.

Theo tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) sẽ trình cổ đông kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua chia cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.Trong quý II, SHB sẽ chia cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%, nâng vốn lên gần 19.261 tỷ đồng.

Dự kiến trong quý III, ngân hàng SHB sẽ chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10,5% để tăng vốn lên hơn 21.282 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngân hàng SHB cũng dự định cháo bán gần 540 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 100:28) cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán là 12.500 đồng/cp, thấp hơn 54% so với thị giá hiện tại của cổ phiếu SHB.

Ngân hàng SHB muốn chào bán gần 540 triệu cổ phiếu - Ảnh 1

Cổ động hiện hữu có thể chuyển nhượng tự do số cổ phiếu mà ngân hàng SHB phát hành. Thời gian phát hành dự kiến cũng trong quý III năm nay hoặc cho đến khi SHB hoàn thành các thủ tục theo quy định. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng tối đa lên hơn 26.674 tỷ đồng, tăng 52,3% so với hiện tại.

Với số vốn tăng thêm, ngân hàng SHB dự kiến chi 500 tỷ đồng đầu tư hệ thống công nghệ, cơ sở vật chất, phát triển mạng lưới hoạt động, và dành số tiền còn lại để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay, đầu tư, cấp tín dụng.

Nếu việc chào bán cổ phiếu ra công chúng hoàn thành trong quý III, lợi nhuận trước thuế năm 2021 của SHB mục tiêu đạt 6.128 tỷ đồng, tăng 87% so với năm 2020.

Song nếu việc chào bán hoàn thành trong quý IV, ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận năm nay ước đạt 5.828 tỷ đồng, tức tăng 78% so với năm trước.

Nhã Vy

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục