Ngân hàng nợ xấu trên 3% không được tăng vốn cho công ty con

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 51/2018 quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng.

Theo đó, liên quan đến điều kiện tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết, tổ chức tín dụng phải đáp ứng một số yêu cầu.

Cụ thể, tổ chức tín dụng cần đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu; đảm bảo tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần; giá trị thực của vốn điều lệ tại thời điểm thực hiện tăng vốn và tại thời điểm hoàn tất việc tăng vốn không thấp hơn mức vốn pháp định.

Ngân hàng nợ xấu trên 3% không được tăng vốn cho công ty con.
Ngân hàng nợ xấu trên 3% không được tăng vốn cho công ty con.

Đồng thời, kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng mẹ phải có lãi theo báo cáo tài chính của năm liền kề trước năm tăng vốn; không bị xử phạt vi phạm hành chính về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, góp vốn, mua cổ phần trong 12 tháng liền kề trước tháng thực hiện tăng vốn; đảm bảo có số lượng thành viên, lãnh đạo theo quy định.

Ngoài ra, nhà điều hành cũng yêu cầu tổ chức tín dụng phải có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ nhỏ hơn 3% trong 12 tháng liền kề trước tháng thực hiện tăng vốn công ty con, công ty liên kết.

Đáng chú ý, đến cuối quý I năm nay, có khoảng 9/28 ngân hàng thương mại ghi nhận nợ xấu trên 3% tổng dư nợ.

Đối với công ty con, công ty liên kết được tăng vốn, dự thảo thông tư của NHNN yêu cầu các doanh nghiệp này phải có lãi trong 3 năm trước khi tăng vốn hoặc có lãi từ thời điểm thành lập đến khi được tăng vốn và không có lỗ lũy kế đến thời điểm được tổ chức tín dụng thực hiện tăng vốn. Đồng thời, không bị xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực hoạt động.

Theo cơ quan quản lý, dự thảo thông tư đã bổ sung những quy định trên để đảm bảo đáp ứng các điều kiện tương tự như điều kiện chấp thuận góp vốn, mua cổ phần; đảm bảo an toàn cho tổ chức tín dụng, tránh trường hợp tổ chức tín dụng tăng vốn khi công ty con, công ty liên kết đang hoạt động kém hiệu quả...

Đồng thời dự thảo cũng đã bổ sung quy định loại trừ các trường hợp tăng vốn đặc thù tại công ty con, công ty liên kết là tổ chức tín dụng được can thiệp sớm/kiểm soát đặc biệt theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 tại phạm vi điều chỉnh.

PV

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục