Năm 2023 'dưới đáy' của QCG: Doanh thu thấp nhất 8 năm, lợi nhuận thấp nhất 10 năm

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) đã trải qua năm kinh doanh tồi tệ nhất trong vòng một thập niên qua, khi chỉ đạt lợi nhuận sau thuế vỏn vẹn 9 tỷ đồng.

Năm 2023 'dưới đáy' của QCG: Doanh thu thấp nhất 8 năm, lợi nhuận thấp nhất 10 năm
Năm 2023 'dưới đáy' của QCG: Doanh thu thấp nhất 8 năm, lợi nhuận thấp nhất 10 năm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của QCG, quý IV/2023, doanh thu thuần đạt 154 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ doanh thu bất động sản tăng 3,7 lần, đạt 71 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận gộp đạt 40 tỷ đồng, tăng 15%. Biên lợi nhuận gộp đạt 25,7%.

Trừ đi các loại chi phí hoạt động (đạt 23 tỷ đồng, giảm 32%), QCG có lợi nhuận trước thuế 14,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 13,7 tỷ đồng – cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm trước, lỗ trước và sau thuế lần lượt là 16 tỷ đồng và 9,6 tỷ đồng.

Lũy kế 2023, doanh thu thuần của QCG đạt 432 tỷ đồng, giảm 66% so với năm trước và thấp nhất 8 năm qua. Lợi nhuận gộp 83 tỷ đồng, giảm 39%. Biên lợi nhuận gộp đạt 19,2%.

Mặc dù đã đã tiết giảm được chi phí hoạt động, song QCG cũng chỉ có thể kết thúc năm 2023 với lợi nhuận trước thuế 9 tỷ đồng, giảm 79% và lợi nhuận sau thuế 10 tỷ đồng, giảm 68% so với năm trước. Đây là mức lợi nhuận sau thuế thấp nhất trong 10 năm qua.

Năm 2023, QCG đặt mục tiêu doanh thu 900 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 50 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới hoàn thành 48% mục tiêu doanh thu và 18% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của QCG đạt 9.584 tỷ đồng, giảm 3,6% so với đầu năm. Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản, với 73%, đạt 7.036 tỷ đồng, giảm 2,4%. Trong khi đó, các khoản phải thu đạt 600 tỷ đồng, giảm 11%, chiếm 6% tài sản.

Nợ phải trả tại ngày kết năm 2023 đạt 5.235 tỷ đồng, giảm 6,6% so với đầu năm. Chiếm phần lớn nhất trong cơ cấu nợ phải trả là khoản “phải trả ngắn hạn khác”, đạt 4.292 tỷ đồng, chủ yếu là khoản tiền của Sunny Island liên quan dự án Phước Kiển (2.882 tỷ đồng).

Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đã giảm 37% trong năm qua, chỉ còn 230 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ vay chỉ giảm 2%, đạt 582 tỷ đồng.

Với vốn chủ sở hữu đạt 4.349 tỷ đồng, tăng 10 tỷ đồng so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,2 lần

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh năm 2023 của QCG âm 33 tỷ đồng, đánh dấu năm âm thứ hai liên tiếp (năm trước âm 121 tỷ đồng), chủ yếu do giảm các khoản phải trả. Với việc dòng tiền đầu tư gần như không đáng nhắc tới, quy mô dòng tiền vay/trả lại giảm rất mạnh (giảm 78% và 61%), đạt 85 tỷ đồng/98 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần cả năm âm 48 tỷ đồng, khiến tiền và tương đương tiền cuối năm chỉ 28 tỷ đồng, giảm 63% so với đầu năm.

Vĩnh Chi

VietnamFinance
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục