Một công ty con của Tập đoàn Masan vừa phát hành thành công 290 tỷ đồng trái phiếu

Công ty Núi Pháo là công ty thành viên của Tập đoàn Masan vừa công bố phát hành thành công 290 tỷ đồng trái phiếu. Tuy nhiên, thông tin về lãi suất, mục đích phát hành không được công bố.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (Công ty Núi Pháo) ngày 22/9 vừa qua đã phát hành thành lô trái phiếu mã NPMCB2227002 có kỳ hạn 60 tháng với khối lượng 2.900 trái phiếu. Lô trái phiếu này có giá trị 290 tỷ đồng, đáo hạn ngày 22/9/2027.

Các thông tin cơ bản khác như lãi suất, trái chủ mua trái phiếu và mục đích phát hành không được doanh nghiệp công bố.

Một công ty con của Tập đoàn Masan vừa phát hành thành công 290 tỷ đồng trái phiếu - Ảnh 1
Nguồn: HNX.
Nguồn: HNX.

Trước đó, ngày 31/5, Công ty Núi Pháo đã phát hành thành công 1 lô trái phiếu có giá trị 500 tỷ đồng kỳ hạn 60 tháng. Lãi suất cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên là 9,3%. Lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo bằng lãi suất tham chiếu tương ứng với mỗi kỳ tính lãi có liên quan cộng với biên độ là 4,24%, nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 9,9%...

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có đảm bảo bằng tài sản. Lô trái phiếu được Tập đoàn Masan bảo lãnh thanh toán không huỷ ngang.

Về tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu, Công ty Núi Pháo thế chấp cổ phiếu do Công ty cổ phần Masan high  - Tech Materials phát hành (mã cổ phiếu: MSR). Ngoài ra, Công ty cũng thế chấp cho tổ chức quản lý tài sản đảm bảo một phần tài sản dự án Núi Pháo để bảo đảm cho các nghĩa vụ.

Công ty cổ phần chứng khoán ASC là đại lý đăng lý và lưu ký. Đồng thời cũng là đại lý phát hành. Ngân hàng VPBank là đại lý quản lý tài sản bảo đảm là cổ phần thế chấp MSR và Ngân hàng Techcombank là đại lý quản lý tài sản đảm bảo dự án Núi Pháo.

Mục đích phát hành trái phiếu là nhằm đảo nợ. Cụ thể, thanh toán toàn bộ nợ gốc của trái phiếu có tổng mệnh giá 300 tỷ đồng phát hành ngày 29/5/2019, đáo hạn ngày 29/5/2022. Đồng thời, thanh toán toàn bộ nợ gốc của trái phiếu có tổng mệnh giá 200 tỷ đồng phát hành ngày 3/6/2019, đáo hạn ngày 3/6/2022.

Một công ty con của Tập đoàn Masan vừa phát hành thành công 290 tỷ đồng trái phiếu - Ảnh 2

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của CTCP Tập đoàn Masan (mã: MSN), tại ngày 31/12/2021, Công ty Núi Pháo đang là công ty con sở hữu gián tiếp của Tập đoàn Masan. Hiện vốn góp của Công ty Núi Pháo đạt 10.792 tỷ đồng hoạt động trong lĩnh vực khai khoáng, bao gồm Công ty TNHH MTV thương Mại và Đầu tư Thái Nguyên góp 20%, 80% còn lại thuộc về Công ty TNHH MTV Tài Nguyên Masan Thái Nguyên (MRTN). Trong khi MRTN là công ty con của Công ty cổ phẩn Masan High-Tech Materials (trước đây gọi là CTCP Tài nguyên Masan). Qua đó, Masan High-Tech Materials gián tiếp nắm quyền kiểm soát Công ty Núi Pháo.

Dù có quy mô vốn khủng song lợi nhuận trung bình 3 năm gần nhất của Núi Pháo chỉ ở mức 355 tỷ đồng/năm; EPS năm 2020 thậm chí chỉ vỏn vẹn 2,1%.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, Công ty Núi Pháo đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 4.142 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 156 tỷ đồng lần lượt giảm 70% và 57% so với năm 2021.

Theo báo cáo tài chính năm 2021, tại thời điểm cuối năm, tổng tài sản Công ty Núi Pháo đạt hơn 24.859 tỷ đồng, thay đổi không đáng kể so với đầu năm. Đáng chú ý, lượng tiền mặt của Công ty Núi Pháo chỉ còn hơn 197.000 đồng, trong khi tiền gửi ngân hàng ngắn hạn vỏn vẹn 33 triệu đồng, tiền gửi có kỳ hạn 7,4 triệu đồng.

Trong khi đó, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng đến 224%, lên 1.488 tỷ đồng. Đây chủ yếu là khoản thu đến từ các công ty liên quan.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của Công ty Núi Pháo còn hơn 14.169 tỷ đồng. Đáng nói, khoản vay nợ và phát hành trái phiếu đã lên đến 9.675 tỷ đồng, chiếm đến 68% tổng nợ phải trả. Do đó, chi phí tài chính bao gồm cả chi phí lãi vay tại Núi Pháo \'phình to\' lên hơn 1.000 tỷ đồng là một trong những nguyên nhân ‘ngốn’ hết lợi nhuận của doanh nghiệp.

Có thể thấy, việc kinh doanh thua lỗ liên tiếp và tài chính biến động khiến Công ty Núi Pháo phải tìm cách huy động vốn qua kênh trái phiếu.

 

Hà Phương

Sở hữu trí tuệ
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục