Môi giới cung cấp sai thông tin bất động sản có thể bị phạt tới 160 triệu đồng

Theo Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 139/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây dựng, môi giới có thể bị phạt từ 120-160 triệu đồng nếu có hành vi không cung cấp đủ hoặc cung cấp không trung thực thông tin về bất động sản mà mình môi giới.

Bộ Xây dựng cùng VCCI đang lấy ý kiến cho Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 139/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây dựng (Dự thảo).

Đáng chú ý, Dự thảo này đã đưa ra mức phạt với một số vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ bất động sản.

Môi giới cung cấp sai thông tin bất động sản có thể bị phạt tới 160 triệu đồng - Ảnh 1

Theo đó, môi giới có thể bị phạt từ 120 đến  160 triệu đồng nếu có hành vi không cung cấp, cung cấp không đầy đủ hoặc cung cấp không trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản mà mình môi giới.

Ngoài ra, những người kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập mà không có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định; Tẩy xóa, sửa chữa, cho mượn, cho thuê hoặc thuê, mượn chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản để thực hiện các hoạt động liên quan đến môi giới bất động sản có thể bị xử phạt 60-80 triệu đồng.

Phạt tiền từ 80 đến 100 triệu đồng đối với  trường hợp kinh doanh dịch vụ bất động sản mà không thành lập doanh nghiệp theo quy định, không đủ số người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định.

Ngoài ra, các hành vi không lập hợp đồng hoặc hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản không đầy đủ các nội dung chính theo quy định; Sàn giao dịch bất động sản không có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ theo quy định hoặc hoạt động sai quy chế được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; Sàn giao dịch bất động sản không có tên, địa chỉ theo quy định hoặc thay đổi tên, địa chỉ hoạt động nhưng không thông báo đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định; Thu các loại phí kinh doanh dịch vụ bất động sản mà pháp luật không quy định... cũng bị xử phạt theo mức tương tự.

Đối với các sàn giao dịch bất động sản, nếu vi phạm một số điều khoản liên quan tới việc không đủ số người có chứng chỉ hành nghề môi giới có thể bị đình chỉ hoạt động kinh doanh 6-12 tháng.

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục