Long An: Dừng tách thửa, chấn chỉnh tình trạng người dân hiến đất làm đường gây sốt đất ảo

UBND tỉnh Long An vừa ra công văn nhằm kiểm soát tình trạng hiến đất làm đường và tạm dừng tiếp nhận và giải quyết thủ tục đất đai đối với các khu vực đã quy hoạch để thực hiện dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn.

UBND tỉnh Long An ra công văn chỉ đạo, chấn chỉnh tình trạng người dân hiến đất làm đường gây "sốt đất ảo".
UBND tỉnh Long An ra công văn chỉ đạo, chấn chỉnh tình trạng người dân hiến đất làm đường gây "sốt đất ảo".

UBND tỉnh Long An vừa có văn bản chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Long An, vừa qua việc giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước chưa chặt chẽ, nhiều trường hợp người dân từ các địa phương khác đến nhận chuyển nhượng đất trồng lúa không đảm bảo điều kiện theo quy định; nhiều người cùng đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng diện tích bình quân đầu người không đủ diện tích tối thiểu; tự ý san lấp mặt bằng và thay đổi mục đích sử dụng đất để phân lô, bán nền...

Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng người dân hiến đất làm đường để hình thành khu dân cư tự phát, từ đó gây "sốt đất ảo", tăng giá đất bất thường gây khó khăn cho công tác quản lý, nhất là công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thực hiện thu hồi đất, làm ảnh hưởng quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Trước tình hình phức tạp trên UBND tỉnh Long An yêu cầu chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố tạm dừng tiếp nhận và giải quyết thủ tục đất đai đối với các dự án: ĐT 830E, ĐT 827E, ĐT 823D; dự án GPMB tạo quỹ đất sạch cặp đường tỉnh 826D và dự án GPMB tạo quỹ đất sạch để bố trí tái định cư đường tỉnh 830E, kể cả tạo quỹ đất 2 bên đường.

Không xem xét giải quyết những trường hợp hiến đất làm đường để thực hiện mục đích tách thửa đất không phù hợp với quy định.

Tạm ngừng thực hiện thủ tục đất đai, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đồng sử dụng đối với trường hợp đồng sử dụng mà các cá nhân đồng sử dụng không có mối quan hệ theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình và diện tích bình quân đầu người không đảm bảo đủ diện tích tối thiểu được phép tách thửa để chờ xin ý kiến của cơ quan Trung ương.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Nguyễn Văn Út, yêu cầu các địa phương, sở ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng san lấp mặt bằng tự phát để xảy ra tình trạng phân lô, bán nền không đúng quy định của pháp luật.

Qua đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh về việc thực hiện thủ tục đất đai và các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đồng sử dụng nhưng diện tích bình quân đầu người không đảm bảo đủ điều kiện tối thiểu được phép tách thửa.

Đồng thời, giao Sở Tư pháp tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh thực hiện thủ tục công chứng, chứng thực các hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất phải đảm bảo đúng quy định, nhất là thẩm tra chặt chẽ đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất chuyên trồng lúa nước.

PV

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục