Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ VNG lỗ 310 tỷ đồng trong 9 tháng

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Cổ phần VNG (mã VNZ) ghi nhận doanh thu đạt 6.431,3 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ 310,56 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 422,88 tỷ đồng.

Trong quý 3/2023, Công ty Cổ phần VNG (mã VNZ - UPCoM) ghi nhận doanh thu đạt 2.332,9 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ 116,96 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 141,48 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 44,9%, về 41,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 3,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 34,7 tỷ đồng, lên 977,6 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 21,9%, tương ứng tăng thêm 5,07 tỷ đồng, lên 28,2 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng thêm 51,83 tỷ đồng, lên 52,53 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ 3,8%, tương ứng giảm 41,85 tỷ đồng, về 1.053,1 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý 3/2023, VNG ghi nhận lỗ 128,03 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 152,75 tỷ đồng.

Như vậy, lợi nhuận gộp trong quý 3/2023 của VNG không đủ trả chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, VNG ghi nhận doanh thu đạt 6.431,3 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ 310,56 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 422,88 tỷ đồng.

Như vậy, trong 9 tháng đầu năm 2023, tính tới 30/9/2023, VNG đang ghi nhận lãi luỹ kế 4.684,1 tỷ đồng, thấp hơn so với đầu năm ghi nhận lãi luỹ kế 5.092,95 tỷ đồng.

Cũng tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của VNG tăng 9,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 856,7 tỷ đồng, lên 9.756,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 3.774,4 tỷ đồng, chiếm 38,7% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 2.316 tỷ đồng, chiếm 23,74% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 1.259,4 tỷ đồng, chiếm 12,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.222,3 tỷ đồng, chiếm 12,5% tổng tài sản.

Ngoài ra, về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý 3, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 203,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 905 tỷ đồng, lên 1.349 tỷ đồng và chiếm 12,8% tổng nguồn vốn (đầu năm dư nợ 444 tỷ đồng và chiếm 5% tổng nguồn vốn). Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 729,5 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 619,5 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2023, VNG đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 9.281 tỷ đồng, tăng 19% so với thực hiện 2022 và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là âm 378 tỷ đồng (năm 2022 lỗ 1.077,1 tỷ đồng).

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VNZ chỉ được giao dịch phiên thứ 6 hàng tuần. Đóng cửa phiên giao dịch gần nhất ngày 27/10, cổ phiếu VNZ giảm 31.000 đồng, về 771.000 đồng/cổ phiếu.

Gia Linh

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục