Lợi nhuận hàng loạt doanh nghiệp thủy điện giảm sút

Các doanh nghiệp thủy điện như Công ty Cổ phần Thủy điện Se San 4A (S4A), Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA), Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (AVC)… đều báo lợi nhuận giảm sút trong quý 1/2024. Nguyên do vì đâu?

 Hết quý 1/2024, hầu hết các doanh nghiệp thủy điện như Công ty Cổ phần Thủy điện Se San 4A (S4A), Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA), Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (AVC)… đều báo lợi nhuận giảm sút. Đây là sự tuột dốc của các doanh nghiệp thủy điện trong kỳ báo cáo tài chính đầu năm 2024. 

Báo cáo giải trình về lợi nhuận giảm, Công ty Cổ phần Thủy điện Se San 4A, mã chứng khoán S4A (650 Lê Duẩn, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai) cho biết, chủ yếu sản xuất điện thương phẩm, doanh thu bán hàng từ sản xuất điện, nguồn nhiên liệu chính phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước thiên nhiên, trong quý 1/2024, sản lượng điện giảm hơn so với cùng kỳ năm trước nên doanh thu giảm hơn 8,75 tỷ đồng (tương đương 16%).

Công ty Cổ phần Thủy điện Se San 4A, mã chứng khoán S4A có doanh thu giảm hơn 8,75 tỷ đồng (tương đương 16%).
Công ty Cổ phần Thủy điện Se San 4A, mã chứng khoán S4A có doanh thu giảm hơn 8,75 tỷ đồng (tương đương 16%).

Đồng thời, chi phí tài chính quý 1/2024 tăng 2,8 tỷ đồng từ phát sinh khoản lỗ chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ. Đây là những nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận sau thuế kỳ này thấp hơn so với kỳ trước.

Theo báo cáo tài chính, hiện nợ phải trả của Se San 4A ở mức trên 437 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn với gần 81 tỷ đồng. Trong đó, mục thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước là hơn 6 tỷ đồng, phải trả người lao động hơn 732 triệu đồng, quỹ khen thưởng phúc lợi hơn 3,7 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là trên 65 tỷ đồng. Trong khi vốn góp của chủ sở hữu là 422 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Sông Ba, mã chứng khoán SBA có sản lượng điện phát giảm gần 31% so với cùng kỳ năm trước nên tổng doanh thu giảm là gần 39 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Sông Ba, mã chứng khoán SBA có sản lượng điện phát giảm gần 31% so với cùng kỳ năm trước nên tổng doanh thu giảm là gần 39 tỷ đồng.

Tương tự, Công ty Cổ phần Sông Ba, mã chứng khoán SBA (573 Núi Thành, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng) cũng có lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý 1/2024 giảm mạnh so với cùng kỳ là hơn 24,5 tỷ đồng (tương đương giảm gần 48%). Cụ thể lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý 1/2024 của SBA đạt gần 27 tỷ đồng, còn cùng kỳ năm trước đạt tới 51,5 tỷ đồng.

Thực tế, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 1/2024 chỉ đạt hơn 60 tỷ đồng (giảm gần 40%) so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt gần 37 tỷ đồng (giảm trên 46%).

Mặt khác doanh thu hoạt động tài chính của SBA chỉ đạt trên 391 triệu đồng (giảm gần 31%). Theo ông Đinh Châu Hiếu Thiện, Tổng Giám đốc Công ty SBA lý giải nguyên nhân chủ yếu làm cho kết quả kinh doanh quý 1/2024 giảm so với cùng kỳ năm trước là lưu lượng nước về hồ thủy điện của công ty thấp hơn so với quý 1/2023, sản lượng điện phát giảm gần 31% so với cùng kỳ năm trước nên tổng doanh thu giảm là gần 39 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí quý 1/2024 giảm trên 14 tỷ đồng, chủ yếu giá vốn hàng bán gần 7 tỷ đồng nên dẫn đến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp giảm tương đương gần 48%.

Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương cũng báo lợi nhuận giảm sút.
Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương cũng báo lợi nhuận giảm sút.

Cùng năm trống bối cảnh chung đó, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, mã chứng khoán AVC (thị trấn Thạnh Mỹ, Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) cũng báo lợi nhuận giảm sút.

Theo đó lợi nhuận sau thuế quý 1/2024 của AVC giảm so với cùng kỳ năm trước là do thời tiết, lưu lượng nước về không tốt nên sản lượng điện thấp dẫn đến doanh thu thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Trong kỳ, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt hơn 92 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước là gần 250 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ đạt 33 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt trên 155 tỷ đồng.

Hiện nợ phải trả của AVC là trên 533 tỷ đồng, tất cả là đều là nợ ngắn hạn, trong đó thuế và các khoản phải nộp là gần 19 tỷ đồng, phải trả người lao động 299 triệu đồng, quỹ khen thưởng phúc lợi gần 1,9 tỷ đồng.

Tình hình thời tiết, lượng nước bất lợi được cho là lý do để lý giải cho tình hình kinh doanh thua lỗ, dẫn tới lợi nhuận của các các công ty thủy điện ở khu vực phía Nam giảm sút.   

Thanh Tùng

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục