Lợi nhuận giảm 88%, kỳ vọng lợi nhuận của chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) liệu có khả thi?

Quý I/2023, Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) đạt 51 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 88% so với cùng kỳ trước đó. Đối chiếu với tài liệu đại hội đồng cổ đông, công ty chứng khoán SHS mới chỉ hoàn thành gần 5% chỉ tiêu lãi trước thuế dự kiến trong năm 2023.

Theo đó, Công ty ghi nhận doanh thu hoạt động quý I đạt 678,5 tỷ đồng (giảm 1% so với cùng kỳ), trong đó lãi từ các khoản cho vay và phải thu là 113,1 tỷ đồng (giảm 39%). Tương tự, doanh thu môi giới chứng khoán, doanh thu lưu ký chứng khoán và doanh thu hoạt động tư vấn tài chính cũng giảm lần lượt 75%, 38% và 98% so với quý I/2022.

Ở chiều ngược lại, lãi từ bán các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng vọt lên 501 tỷ đồng (tăng 58,9%),  thu nhập hoạt động khác 110 triệu đồng (tăng 54,6%). Ngoài ra, trong kỳ SHS còn ghi nhận thêm lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) là 6,37 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng 50% lên gần 1,37 tỷ đồng.

Cũng theo Báo cáo tài chính quý I/2023, trong khi doanh thu giảm 1% thì tổng chi phí trong kỳ của SHS tăng tới 128%. Trong đó, chi phí hoạt động tăng 172%, ghi nhận ở mức 573,2 tỷ đồng. Chi phí quản lý là 32,1 tỷ đồng (tương đương tăng 95%). Ngược lại, chi phí tài chính giảm còn 22 tỷ đồng và không ghi nhận chi phí khác (giảm 100%).

SHS báo lãi trước thuế quý I giảm 88% xuống còn 51 tỷ đồng. Sau khi trừ các loại chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, SHS thu về 40,9 tỷ đồng.

Giải trình từ phía chứng khoán SHS, lợi nhuận công ty sụt giảm mạnh chủ yếu do thị trường chứng khoán Việt Nam trong quý I/2023 kém thuận lợi hơn so với quý I/2022.

Kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận của SHS trong năm 2023 sẽ được trình ĐHCĐ sắp diễn ra.

Kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận của SHS trong năm 2023 sẽ được trình ĐHCĐ sắp diễn ra.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2023, SHS đặt chỉ tiêu doanh thu và thu nhập khác đạt 1.942,2 tỷ đồng, tăng 25,5% so với thực hiện năm 2022. Đáng chú ý, chỉ tiêu lợi nhuận kế toán trước thuế 1.103,4 tỷ đồng, gấp 5,6 lần.

Tại thời điểm công bố báo cáo tài chính quý I/2023, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 SHS chưa tổ chức nên mục tiêu nêu trên mới chỉ là dự kiến. Tuy nhiên, nếu kế hoạch này được thông qua tại ĐHĐCĐ 2023 tổ chức chiều 28/4, thì tính đến hết quý I, tuy SHS đã hoàn thành 35% kế hoạch doanh thu nhưng mới chỉ hoàn thành khoảng 4,7% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Trên thị trường chứng khoán gần đây, cổ phiếu SHS thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Cụ thể, mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố danh sách 77 mã chứng khoán không đáp ứng đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý II. Đáng chú ý, cổ phiếu SHS không còn nằm trong danh sách này và được phép giao dịch ký quỹ trở lại kể từ ngày 7/4.

Trước đó, cổ phiếu SHS bị bổ sung vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 23/8/2022. Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 tại Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 được soát xét bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là con số âm.

Ghi nhận phiên sáng 21/4, cổ phiếu SHS giao dịch quanh ngưỡng 10.300 đồng/cp. Mức giá này thấp hơn 37% so với thời điểm cách đây 1 năm.

Vân Anh

Đời sống & Pháp luật
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục