Lợi nhuận âm, cổ phiếu Quản lý Tài sản Trí Việt bị diện cảnh báo

Cổ phiếu TVC của CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt sẽ bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đưa vào diện cảnh báo từ ngày 7/7/2023.

Nguyên nhân là do Quản lý Tài sản Trí Việt có lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 là số âm và tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với BCTC năm 2022 đã được kiểm toán.  

Cụ thể, theo BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán, LNST chưa phân phân phối tại ngày 31/12/2022 âm gần 234 tỷ đồng. Năm 2022, Công ty lỗ ròng gần 683 tỷ đồng.

Cổ phiếu TVC của CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt sẽ bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đưa vào diện cảnh báo từ ngày 7/7/2023.
Cổ phiếu TVC của CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt sẽ bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đưa vào diện cảnh báo từ ngày 7/7/2023.

Trên BCTC kiểm toán năm 2022, công ty kiểm toán có ý kiến ngoại trừ về số dư các khoản phải thu khác của Công ty tại ngày 31/12/2022 bao gồm số tiền 480,69 tỷ đồng là các khoản chuyển tiền trong năm 2022 cho các doanh nghiệp, đối tác bên ngoài theo các Hợp đồng môi giới mua chứng khoán, được Công ty giải trình để phục vụ mục đích hợp tác tìm kiếm cơ hội đầu tư chứng khoán. 

Giải thích về vấn đề trên, Quản lý Tài sản Trí Việt đưa ra nguyên nhân là do ảnh hưởng không tốt của thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng trong năm 2022 nên việc thực hiện các hợp đồng hợp tác đầu tư chưa được đồng bộ. Do đó, Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến không thể thu thập được các bằng chứng kiểm toán hữu hiệu để đánh giá mục đích, đối tượng tham gia và giá trị còn lại các khoản phải nợ phải thu của các hợp đồng nêu trên. Nên không thể đánh giá được về tính phân loại, trình bày, giá trị còn lại của các khoản nợ phải thu và giá trị dự phòng tổn thất cần trích lập đối với các khoản phải thu nêu trên tại ngày 31/12/2022, cũng như không đánh giá được ảnh hưởng của chúng đến các chỉ tiêu khác trên BCTC kết thúc tại ngày 31/12/2022. 

Trên sàn chứng khoán, TVC cũng đang trong diện hạn chế giao dịch do tổ chức niêm yết chậm nộp BCTC riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với quy định. 

Ngoài ra, kiểm toán còn lưu ý các vấn đề cần nhấn mạnh trong BCTC về vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại CTCP Louis Holdings, CTCP Louis Capital, CTCP Louis Land và CTCP Chứng khoán Trí Việt.  

Về tình hình kinh doanh, quý 1/2023, Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt ghi nhận doanh quý giảm 76% so với cùng kỳ trong bối cảnh doanh thu môi giới chứng khoán và cho vay margin giảm mạnh. Tuy nhiên, nhờ hoàn trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán gần 83 tỷ đồng nên sau cùng TVC báo lãi sau thuế hơn 80 tỷ - gấp 2,7 lần cùng kỳ. 

Tính đến hết ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Quản lý tài sản Trí Việt ghi nhận ở mức 2.248,5 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 81,6 tỷ đồng, tăng 55% so với thời điểm đầu năm 2023.  

Đáng chú ý, khoản mục đầu tư chứng khoán lên tới 1.301,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự phòng rủi ro giảm giá chứng khoán kinh doanh ghi nhận âm tới 292,9 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc Quản lý tài sản Trí Việt đang tạm ghi nhận thua lỗ 292,9 tỷ đồng do chứng khoán giảm giá. Nợ phải trả cuối quý 1/2023 ở mức 131 tỷ đồng, giảm 36% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ở mức 96 tỷ đồng, giảm 40%. 

Hoài Thương

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục