Liên Châu - Thanh Oai: Loạt gói thầu có dấu hiệu làm trái quy định

Hàng loạt gói thầu sử dụng ngân sách nhà nước do UBND xã Liên Châu, huyện Thanh Oai (Hà Nội) làm chủ đầu tư có dấu hiệu làm trái quy định pháp luật trong hoạt động đấu thầu.

Mặc dù các quy định về điều kiện chỉ định thầu rất cụ thể và rõ ràng, tuy nhiên một loạt gói thầu do UBND xã Liên Châu, huyện Thanh Oai (Hà Nội) làm chủ đầu tư lại có dấu hiệu làm trái quy định pháp luật.

Theo Điều 5, Luật Đấu thầu năm 2013 quy định về Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư. Tại điểm d, Khoản 1 nêu rõ nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện, trong đó có “Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”.

Điều 22, Luật Đấu thầu nêu về hình thức chỉ định thầu. Theo đó, điểm e, Khoản 2 quy định, việc thực hiện chỉ định thầu đối với gói thầu quy định tại các điểm b, c, d, đ và e Khoản 1 Điều này phải đáp ứng đủ các điều kiện, trong đó “Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu phải có tên trong cơ sở dữ liệu về nhà thầu của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu”.

Ủy ban nhân dân xã Lên Châu, huyện Thanh Oai (Hà Nội) có dấu hiệu làm trái quy định pháp luật trong hoạt động đấu thầu.
Ủy ban nhân dân xã Lên Châu, huyện Thanh Oai (Hà Nội) có dấu hiệu làm trái quy định pháp luật trong hoạt động đấu thầu.

Bên cạnh các quy định của Luật Đấu thầu năm 2013, Thông tư 58/2016 /TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính cũng nêu rõ điều kiện đối với các gói thầu chỉ định.

Tại Điều 15 Thông tư 58/2016/TT-BTC về các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu, có nêu rất rõ ở điểm c Khoản 3. Theo đó “Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu phải có tên trong cơ sở dữ liệu về nhà thầu theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư”, trừ gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc đề án hoặc dự toán mua sắm thường xuyên có giá gói thầu không quá 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng).

Tuy nhiên, thời gian vừa qua, PV Tài chính Doanh nghiệp nhận được thông tin phản ánh về nhiều gói thầu, chỉ định thầu tại địa bàn xã Liên Châu lại có dấu hiệu làm trái quy định của luật.

Theo phản ánh, loạt gói thầu được UBND xã Liên Châu chỉ định thầu có dấu hiệu "được ưu ái" không cần thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Không chỉ thế đây đều là những nhà thầu quen mặt liên tục xuất hiện trong các gói thầu chỉ định ở địa bàn xã Liên Châu trong thời gian qua.

Cụ thể tại các gói thầu:

1. Xây lắp công trình và đảm bảo ATGT Tên dự án: Đường GTNT từ giếng xóm Đông đến Sối thôn Từ Châu xã Liên Châu.

2. Xây lắp công trình và đảm bảo ATGT Tên dự án: Bê tông hóa đường GTNĐ từ đường liên xã qua vỡ ngoài thôn Châu Mai xã Liên Châu đi Tân Ước (Giai đoạn 2) xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội.

3. Bê tông hóa đường giao thông nội đồng  từ Cửa Chùa đến Yên Cốc thôn Châu Mai, xã Liên Châu.

4. Đường GTNT từ Nghĩa Trang đến cổng Đình thôn Từ Châu, xã Liên Châu, đăng tải HSMT ngày 14/10/2022.

5. Gói thầu cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ đường liên xã Hồng Dương - Liên Châu đến ngã 3 đường giao thông Châu Mai đến vị trí hết Trường Mầm non Liên Châu (điểm trường thôn Châu Mai).

6. Xây dựng đường giao thông nông thôn từ giếng làng đến trạm xá cũ và từ trạm xá cũ đến nhà ông Dĩnh thôn Từ Châu xã Liên Châu...

Theo đó, các nhà thầu được chỉ định trúng thầu là: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng HATICO, Công ty cổ phần tin học và xây dựng AE2. Theo hồ sơ, tài liệu, các nhà thầu này tham gia với vai trò nhà thầu tư vấn. Tại thời điểm được chỉ định thầu, 2 nhà thầu trên đều chưa có tên, dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia -  một trong những điều kiện bắt buộc để có đủ tư cách hợp lệ.

Luật Đấu thầu năm 2013 và Thông tư 58/2016/TT-BTC đã quy định rõ điều kiện chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà UBND xã Liên Châu lại chỉ định cho nhà thầu chưa có tên, dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, chưa đủ tư cách tham gia thầu trúng các gói thầu nêu trên.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Liên Châu cho rằng đó là "lỗi của nhà thầu" chứ không phải lỗi do chủ đầu tư: "Những nội dung này xã đã cho kiểm tra. Những sai phạm thuộc công ty nào thì công ty đó phải tự chịu trách nhiệm".

Vậy trách nhiệm của chủ đầu tư, mà trực tiếp là ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Liên Châu ở đâu khi ông Bình chính là người đặt bút ký quyết định chỉ định cho các đơn vị trên trúng hàng loạt gói thầu?

Nhóm PV

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục