Lập 12 đoàn kiểm tra việc hỗ trợ lao động gặp khó do Covid-19

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa ký Quyết định thành lập 12 đoàn kiểm tra về thực hiện chính sách an sinh xã hội, người dân khó khăn bởi đại dịch Covid-19.

Lập 12 đoàn kiểm tra việc hỗ trợ lao động gặp khó do Covid-19 - Ảnh 1

Thời gian thực hiện các cuộc kiểm tra được xác định từ 21/10 đến 3/11/2021.

Theo kế hoạch, mục đích của các đợt kiểm tra nhằm kiểm tra tình hình, kết quả và đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách an sinh, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Các đợt kiểm tra sẽ tập trung kiểm tra chính sách hỗ trợ người lao động, và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch, theo Nghị quyết số 68 ngày 1/7/2021, Nghị quyết số 126 ngày 8/10/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68 của Chính phủ, và Quyết định số 23 ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, và người sử dụng lao động, bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116 ngày 24/9/2021 của Chính phủ, và Quyết định số 28 ngày 1/10/2021 của Thủ tướng.

Bên cạnh đó, các đoàn kiểm tra có trách nhiệm thực hiện kiểm tra tình hình hỗ trợ gạo, và các chính sách an sinh xã hội khác.

Ngoài ra, 12 đoàn kiểm tra của Bộ LĐ-TB&XH sẽ nắm bắt thực trạng thiếu hụt lao động trong các ngành, nghề, lĩnh vực, trong các doanh nghiệp, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), khu công nghiệp, khu chế xuất; tình hình dịch chuyển lao động ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, lao động tự do.

Từ đó, đề xuất các giải pháp khắc phục và phục hồi, phát triển thị trường lao động, và các kiến nghị.

Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, 12 đoàn kiểm tra có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra về Ban Chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Trước đó, tại hội nghị toàn quốc nhằm đốc thúc thực hiện các chính sách hỗ trợ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đặc biệt lưu ý, toàn ngành LĐ-TB&XH tập trung, đẩy mạnh thực thi khi các chính sách bước vào giai đoạn quan trọng.

Đồng thời, lãnh đạo Bộ cũng nhắc nhở, yêu cầu việc công khai minh bạch, chống tiêu cực, lợi dụng, trục lợi chính sách trong quá trình triển khai các gói hỗ trợ đến tay người dân. 

Doanh nghiệp và Tiếp thị
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục