Kinh Bắc thông báo thoái vốn công ty con, mua lại trái phiếu trước hạn

Đô thị Kinh Bắc dự kiến mua lại 1.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn sớm 20 tháng so với kế hoạch đáo hạn đề ra ban đầu.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (HoSE: KBC) mới đây đã thông qua phương án mua lại trước hạn toàn bộ 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã KBCH2124003 vào ngày 31/3/2023.

Đây là lô trái phiếu được phát hành ngày 11/11/2021, thời hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào 11/11/2024. Như vậy, công ty đã tiến hành mua lại sớm 20 tháng so với kế hoạch thanh toán đề ra ban đầu với trái chủ.

Lãi suất mua lại ở mức 11,4%/năm, tính lãi thực tế từ ngày 11/11/2022 đến ngày 31/3/2023 (nhưng không bao gồm cả ngày 31/3/2023). Giá mua lại được tính bằng tổng mệnh giá trái phiếu mua lại cộng cùng lãi phát sinh.

Cùng ngày, công ty cũng đưa ra quyết định chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trong Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng, tương đương 1.091 tỷ đồng (chiếm tỉ lệ 100%) vốn điều lệ doanh nghiệp.

Thời gian chuyển nhượng dự kiến hoàn thành trong ngày 29/3/2023, giá chuyển nhượng sẽ do Ban Tổng Giám đốc đàm phán và đưa ra quyết định cuối cùng.

Nếu thương vụ chuyển nhượng Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng được định giá bằng đúng phần vốn góp của KBC tại doanh nghiệp này, KBC sẽ thu về hơn 1.000 tỷ đồng – trùng hợp tương đồng với số tiền Kinh Bắc dự chi để mua lại trái phiếu trước hạn.

Danh sách trái phiếu của Kinh Bắc tính đến ngày 31/3/2023.

Danh sách trái phiếu của Kinh Bắc tính đến ngày 31/3/2023.

Trước đó một ngày (30/3), Kinh Bắc đã phê duyệt chủ trương vay vốn công ty con là CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang (SBG) với mục đích phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, hạn mức vay là 1.000 tỷ đồng và có thể giải ngân nhiều lần tương ứng với từng hợp đồng vay vốn cụ thể cho đến khi giải ngân hết hạn mức. Hình thức vay là tín chấp, lãi suất cho vay sẽ theo thỏa thuận tại từng hợp đồng vay, tiền lãi sẽ được thanh toán một lần khi tất toán các khoản vay.

Thời hạn vay tối đa là 2 năm kể từ ngày ban hành nghị quyết trên, khoản vay có thể được tất toán trước hạn, đúng hạn hoặc gia hạn bằng văn bản.

Trong năm 2022, Kinh Bắc cũng đã liến tiếp thông báo vay tiền từ các công ty con hàng nghìn tỷ đồng để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tại ngày 31/12/2022, nợ phải trả của Kinh Bắc tăng 18% so với đầu năm, ghi nhận ở mức 17.067 tỷ đồng. Phần tăng chủ yếu đến từ nợ ngắn hạn tăng 60% lên mức 10.638 tỷ đồng.

Trong đó, vay ngắn hạn tăng gấp 2,6 lần so với đầu năm lên 3.900 tỷ đồng do khoản vay dài hạn đến hạn trả tăng gấp 3 lần lên 3.477 tỷ đồng.

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Người đưa tin Pháp luật
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục