Kiên Giang: Sử dụng quỹ đất thanh toán trực tiếp không đúng quy chế

Tỉnh Kiên Giang sử dụng quỹ đất để cấp phát thanh toán trực tiếp 104.153 triệu đồng không đúng Quy chế quản lý quỹ theo Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/05/2010 của Thủ tướng Chính phủ. KTNN kiến nghị xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến việc tham mưu cho UBND tỉnh về việc sử dụng Quỹ đất để thanh toán.

 

UBND tỉnh Kiên Giang. Ảnh Internet.
UBND tỉnh Kiên Giang. Ảnh Internet.

Theo kết qủa kiểm toán năm 2020, KTNN chỉ ra, tỉnh Kiên Giang sử dụng Quỹ Phát triển đất để cấp phát thanh toán trực tiếp 104.153 triệu đồng không đúng Quy chế quản lý quỹ theo Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó: Chỉ hỗ trợ san lấp mặt bằng cho Công ty Bia Sài Gòn 20.798 triệu đồng, Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang 20.997 triệu đồng, Công ty TNHH Thủy sản Hoàng Hải Long - huyện Gò Quao 1.349 triệu đồng không thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách; số tạm ứng từ quỹ cho các đơn vị đã quá hạn thu hồi 265.452 triệu đồng.

Kết quả KTNN chỉ ra, giai đoạn 2016-2020, HĐND Tỉnh đã ban hành 10 nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn, cho thấy chất lượng kế hoạch đầu tư công trung hạn không cao. Nhiều dự án được bố trí kế hoạch vốn nhưng không thực hiện phải hủy kế hoạch vốn 292.166 triệu đồng, kéo dài sang năm sau 229.645 triệu đồng.

Việc lập, giao kế hoạch vốn trong năm 2020 của một số đơn vị chưa sát thực tế và khả năng thực hiện từng dự án (chưa có mặt bằng, chưa đủ hồ sơ, thủ tục để triển khai thi công) dẫn đến thừa vốn phải đề nghị điều chỉnh, phân khai nguồn vốn sử dụng đất dàn trải cho nhiều dự án; lập, thẩm định và trình phê duyệt chủ trương đầu tư còn sai sót, vượt suất đầu tư xây dựng; sử dụng nguồn vốn không đúng cơ cấu, chậm tiến độ, nghiệm thu thanh toán; các dự án đầu tư còn chậm giải phóng mặt bằng, chậm thực hiện các gói thầu xây lắp, quá trình thực hiện điều chỉnh tuyển nhiều lần làm chậm tiến độ thực hiện dự án; nhiều dự án thời gian thực hiện kéo dài vượt thời gian quy định tại điều 13 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; còn tình trạng dự án chậm nghiệm thu, bàn giao dự án đưa vào sử dụng, chậm lập và trình thẩm tra phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành.

Huyện Giồng Riềng chưa lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện; chưa lập báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư hằng năm. Huyện Hòn Đất không lập, rà soát điều chỉnh, bổ sung, phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ nguồn vốn ngân sách huyện.

Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức xem xét xứ lý trách nhiệm trong việc tham mưu, quyết định sử dụng Quỹ thanh toán trực tiếp không Quy chế quản lý số tiền 104.153 triệu , trong đó chi Công ty Bia Sài Gòn 20.798 triệu đồng, Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang 20.997 triệu đồng, Công ty TNHH Thủy sản Hoàng Hải Long - huyện Gò Quao 1.349 triệu đồng không thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách.

Nhật Tâm

TCDN
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục