Khoáng sản Hải Dương: Doanh thu giảm mạnh, lợi nhuận âm 2 năm liên tiếp

Công ty cổ phần Khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương (KHD) mới công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. Theo đó, doanh thu bán hàng sụt giảm đáng kể, lợi nhuận sau thuế âm ròng 2 năm liên tiếp.

Khoáng sản Hải Dương: Doanh thu giảm mạnh, lợi nhuận âm 2 năm liên tiếp - Ảnh 1

Theo báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2023, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt hơn 15 tỷ đồng, giảm 32,17% so với năm tài chính 2022. Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế ở mức âm 3,3 tỷ đồng.

Theo đó, lãi suy giảm trên cổ phiếu là âm 1.040 đồng/cổ phần.

Cũng tại Báo cáo kiểm toán này, Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế cũng nhấn mạnh về sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về hoạt động kinh doanh liên tục. Cụ thể, đến hiện tại Công ty Khoáng sản Hải Dương chỉ còn mỏ Hang Trai 2 (Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên – công ty con KHD) được cấp phép khai thác. Theo đó, khả năng hoạt động liên tục của khoáng sản Hải Dương phụ thuộc vào tính hiệu quả của việc thực thi các biện pháp nhằm tăng sản lượng khai thác tại mỏ Hang Trai 2.

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản Công ty Khoáng sản Hải Dương chỉ đạt hơn 50 tỷ giảm 6% so với năm 2022. Trong đó, chiếm phần lớn là chi phí trả trước dài hạn hơn 14 tỷ đồng, lợi thế thương mại 6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty Khoáng sản Hải Dương cũng đã dự phòng các khoản ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của các mỏ Hàm Long, Áng Dâu, Áng Bát, Áng Rong, Bắc Tân Sơn vàng Hang Trai trên 12 tỷ đồng.

Ngoài ra, khoáng sản Hải Dương cũng sở hữu hơn 4 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền và 6,5 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Về nguồn vốn, tính đến ngày 31/12/2023, KHD sở hữu vốn góp của chủ sở hữu hơn 32,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 3,9 tỷ đồng.

Được biết, Công ty khoáng sản Hải Dương (Công ty) tiền thân là Mỏ đá vôi Thống Nhất Hải Hưng, được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 1958. Từ ngày 15/8/1997 UBND tỉnh Hải Dương đổi tên mỏ đá vôi Thống Nhất thành Công ty Khai thác, chế biến đá và khoáng sản Hải Dương. Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là khai thác, chế biến khoáng sản.

Ngày 28/08/2019 Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua phương án phát hành thêm 1.493.991 cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Công ty đã hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu theo quy định và đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/3/2024, KHD có giá đóng cửa là 8.200 đồng/ cổ phần, tăng 5% so với phiên giao dịch ngày 25/3/2024.

Nguyễn Kim

VietnamFinance
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục