Khai sai thuế GTGT, Công ty Cơ Điện Lạnh bị xử phạt và truy thu gần 1,4 tỷ đồng

Cục Thuế Tp.HCM vừa có quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh vì hành vi khai sai thuế giá trị gia tăng (GTGT), khai sai chi phí được trừ với số tiền xử phạt và truy thu gần 1,4 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh bị xử phạt và truy thu thuế gần 1,4 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh bị xử phạt và truy thu thuế gần 1,4 tỷ đồng.

Theo Quyết định của Cục Thuế Tp.HCM, Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh khai sai thuế GTGT đầu vào được khấu trừ; khai sai chi phí được trừ dẫn đến thiếu tiền thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp.

Mức phạt 208,16 triệu đồng trong đó phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế GTGT phải nộp là 82,6 triệu đồng; phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế TNDN phải nộp là 125,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó công ty bị truy thu thuế 1,04 tỷ đồng trong đó truy thu thuế GTGT là 413,19 triệu đồng; truy thu thuế TNDN là 627,62 triệu đồng.

Công ty bị thu tiền chậm nộp thuế 141,9 triệu đồng.

Cục Thuế Tp.HCM cho biết, số tiền chậm nộp tiền thuế được tính tới ngày 3/2/2021. Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp thuế kể từ sau ngày 3/2/2021 đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và tiền phạt vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020, Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) có với doanh thu 1.666 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế  tương ứng thu về 664 tỷ đồng - tăng 39%. Luỹ kế cả năm, REE ghi nhận doanh thu 5.644 tỷ, tăng hơn 15%, lợi nhuận sau thuế đi ngang ở mức 1.713 tỷ đồng.

Năm 2020 là năm REE chính thức tái cấu trúc hoạt động theo mô hình holdings. Trong đó, Công ty thông qua việc thành lập công ty TNHH Năng lượng REE và chuyển sở hữu danh sách các cổ phiếu mảng điện giá trị 6.201 tỷ đồng.

HĐQT cũng thông qua việc chuyển đổi CTCP Nước sạch REE (vốn điều lệ 1.630 tỷ đồng) và CTCP Bất động sản REE (vốn điều lệ dự kiến đăng ký mới là 912 tỷ đồng) sang hình thức công ty TNHH MTV. Tại mỗi đơn vị, Công ty sẽ quyền sở hữu danh sách các cổ phiếu mảng sang pháp nhân mới.

In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục